בק שרגא

לזכרם • כניסות

1905 – 1975

בן הסיה ושמואל
שרגא נולד בטרג'ין שבליטא. להסיה ושמואל. היו לו ארבעה אחים במשפחה שחלקם נספו בשואה.
בשנת 1925 בהיותו בן עשרים, עזב את ליטא ועלה לארץ- ישראל באוניה של ההכשרה. כשהגיע לארץ התגורר בקיבוץ גבעת- השלושה, שם עבד בחקלאות.
לאחר כמה שנים עזב את הקיבוץ לטובת פתח-תקווה. שם מצא את פרנסתו בעבודות חקלאיות ובמשתלות של שתילי פרי הדר.
מפתח-תקווה פנה לכפר-סבא, שם הכיר את בחירת ליבו יפה, ובשנת 1934 נישאה לו לאישה.
באותה שנה שנת 1934 הגיעו לצופית, על מנת לעזור בהקמת המושב. ויחד הקימו משק. הם נטעו עצי הדר על מנת להתפרנס ולאט לאט הרחיבו את שטחי הפרדס. הדרך לא הייתה קלה, המשק לא שגשג ולכן, חיפש לו שרגא עבודת חוץ, כמו חברים אחרים במושב, ומצא את פרנסתו בתנובה קלמניה בתור נגר. כך עבד מספר שנים, ביום במשק ובלילה בנגריה של בית האריזה בקלמניה.
במשך השנים נולדו לשרגא ויפה 4 ילדים: אריק ויהודה המשיכו את דרכם של ההורים ובנו משק חקלאי בצופית ועודד ודרורה הקימו את ביתם מחוץ למושב.
כיום חי בצופית דור רביעי ליפה ושרגא ועוד היד נטויה.
ניפטר ב- ז' באב תשל''ה, בן 70 היה במותו.
יהי זכרו ברוך.

drz