פרוטוקול ישיבה מיולי 2019

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 2/7/19
משתתפים: ישראל אברמסון, גיל ורדי, משה גרינפלד, עמי לזר, עודד נפתלי, עומר היימן,  אלדד אלרון.
מוזמנים: רחלי ורדי – יור ועדת תרבות
השתתפו: אורי שמיר, יעל זלטין, ענבל הורביץ, ירון גלילי, מירב וניר לרנר, רביד, יהודה וניר בק, יאיר מונדלק, שרון זומר, יעל נתנזון, אריאלה ולד, חני בן גרא, רינת לוינסון, שרה זכרין, דורה אברהם, שרית חנוכה, נורית ברגר, ניר בלומנפלד, שי ארז, אורן שמואלי, רננה פקטור, אלי הפלינג.


הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. בקשה להקמת בית כנסת במושב (ניר בק)
2. סיכום אירוע תרבות והצגת סיכום משוב (רחלי ורדי)
3. גן שעשועים
4. מעבר רגלי לכיוון בית ברל
5. קריטריונים לקבורה במושב
6. שונות – גדר בכניסה (לא נידון בישיבה)

דיון והחלטות:
1. ניר בק ביקש לעלות את נושא הקמת מבנה קבע וייחודי לבית כנסת. עד היום כל השנים, מאז הקמת המושב, מתפללי בית הכנסת נאלצו להתפלל במקומות ארעיים. לאחרונה, התקבלה הזדמנות ממשרד הדתות, לקבל כסף לטובת הקמת בית כנסת במושב. כיום, מתפללים מדי יום שישי, כ 15 מתפללים.
מבקש לקבל הסכמה להקמת מבנה, בסמוך למועדון התרבות. עלויות ההקמה יושגו מתרומות וממשרד הדתות.
תושבים רבים הביעו את חששם. חשש שתהיינה הגבלות נוספות ברחוב, חשש מהגבלת תנועה. המושב חילוני ואין צורך בבית כנסת – חשש שיגיעו לקיים טקסים בבית הכנסת, מישובים סמוכים ועוד.
הועלה רעיון, למצוא מקום חלופי – אולי בקרבת בית העם.
החלטה: ציבור המשתמשים בבית הכנסת כיום, הוא קטן מאד. הועד המקומי מעודד
  המשך קיום בית כנסת במועדון התרבות. יחד עם זאת, יעלה את הנושא בישיבה
  בנושא תכנית כוללת של המושב (יחד עם האגודה ויחד עם האדריכל צביקה
פסטרנק).
2. רחלי ורדי- יור ועדת תרבות הציגה סיכום אירועי התרבות לשנת 2019 יחד עם סיכום תוצאות המשוב השני השנה, שהופץ. מבחינת התקציב, על אף שההוצאות עלו, בין השאר עקב דרישות בטיחות רבות, בתקציב התרבות נותרה יתרה של כ 5000 ₪. מהמשוב, עלה שרוב התושבים היו מאד מרוצים מהאירועים השנה. לקחי המשוב בשנה שעברה, נלקחו בחשבון וניתן מענה לקהלים רבים יותר משנים קודמות (לדוגמא התייחסות לותיקים). נושא גביית התשלום לאירועים עלה במשוב, אך באופן קל יחסי. כמו גם, נושא הגבייה מחיילים.
רחלי, הודיע בסיום, על פרישתה מועדת תרבות.
3. ניר בלומנפלד, גן שעשועים – מצב גן השעשועים ברחוב האילנות, מאד גרוע. יש מתקנים שכבר לא ראויים למשחק. כמו כן, יש ילדים בוגרים יותר שמגיעים למקום ואז לפעוטות זה פחות מתאים. חושב שצריך להפריד את המפלסים לפי גילאים.
החלטה: התקבל מהמועצה כספי פיתוח לשנת 2019, בסך של 200 אלף ₪ - יש לבחון הצעות מחיר לשיפוץ המקום.
4. מעבר רגלי לבית ברל – עקב המעבר של בית הספר היסודי לבית ברל, מתבקש לאפשר לילדי המושב לעבור בביטחה לשם. החלטה: יש לפנות לגורמים בנתיבי ישראל וגם למועצה. עמי לזר יחד עם אורן שמואלי יפעלו לטובת הנושא.
5. קריטריונים לקבורה במושב – התקיימה פגישה בנושא עם עו''ד ענבל זוסמן ממשרד שפירא שבתאי. הוצגו בפניה קריטריונים שנקבעו במושבים סמוכים. מצ''ב הצעתה.
החלטה: להלן נוסח קריטריונים לקבורה בבית הקברות בצופית,
א. כל תושב הגר במושב צופית, בדרך קבע, ע''פ קריטריון של משרד הפנים (רשום במרשם התושבים כתושב). על אף האמור, ככל שמדובר בתושב שאיננו בעל נכס למגורים בצופית, זכותו לקבורה בבית העלמין בצופית תחל רק לאחר שלוש שנות תושבות רצופות . – לסיפא התנגדות של 5 חברי ולכן יבוטל.
ב. כל מי שהיה תושב ובעל נכס למגורים בצופית, כאמור בסעיף א לעיל, למשך תקופה בת 40 שנים לפחות, החל מהגיעו לגיל 18, גם אם במועד פטירתו, לא היה תושב צופית.
ג. איחוד בין בני זוג – בן/בת זוג הקבור/ה בצופית – ניתן יהיה לקבור את בן/בת הזוג (כנגד תשלום). ככלל מכירה של חלקות מותרת רק לאנשים חיים (סעיף 14א לחוק שירותי הדת היהודיים).
ד. בן/בת להורים תושבי המקום בפועל, במועד פטירת הבן/בת, הסמוך על שולחנם (לא הקים/ה משפחה).
6. שונות:
א. אריאלה ולד, כנציגת הורי גן הדר, מבקשת גם השנה סיוע, במימון סייעת שנייה בגן. השנה בגן הילדים יהיו 35 ילדים בגן ומשרד החינוך מקצה גננת נוספת על חשבון סייעת שנייה. מאחר ובגן יש צוות מעולה, מבקשים להשאיר את הצוות. לשם כך, צריכים לממן עלות סייעת בכל ימי השבוע. עלות של כ 100,000 ₪. במידה והועד המקומי יסייע במימון, המועצה תסייע בשליש.
החלטה: הועד המקומי יסייע במימון הסייעת. כספים יופקדו בקופת ועד ההורים וכל חודש יועברו לועד המקומי, כנגד חיוב של המועצה.
ב. שיפוץ בית הספר – עומר הציג את תכנית השיפוץ ואת עיקרי הדברים כפי שיועלו בפגישה עם אושרת. הועד המקומי מבקש שמהיום כל ההוצאות יהיו על חשבון התב''ר שמגיע לועד, ולא מתוך תקציב הועד המקומי. ביצוע שלב א' בלבד. קומה קרקע – מזכירויות משותפות ואולם לטובת הנוער שיהווה מועדון פנאי.
ג. בהמשך לאישור שיפוץ שלב א בלבד, יש לקיים פגישה משותפת לועדות הנכסים יחד עם צביקה פסטרנק לגבי תוכנית כוללת למושב. צביקה פסטרנק הגיש הצעת מחיר , הכוללת גם פגישות עם קבוצות מיקוד בנושא התוכנית הכוללנית. התכנון וההחלטות לגבי הנכסים, חייבת להיות בשיתוף פעולה מלא. (עמי לזר מצטרף לועדת הנכסים).
ד. התקיימה פגישה אצל סגן ראש המועצה, צפי פלד, בנושא מעבר מחלקות א' לב' במושב, לשם עיבוד השטח החקלאי. הועד המקומי דובק בכך שהמעבר יעשה אך ורק מחלקה א ולא משיכון בנים, בהתאם לתוכנית התמרור המאושרת והנהוגה במושב.
ה. צהרון חדווה – חדווה צריכה להעביר עוד השבוע הסכם חתום + תשלומים לשנה הבאה.
ו. לדים – יש לוודא שהיחידות המוזמנות הינן בצורת פעמון.