פרוטוקול מספר 30 מיום 17.12.2015

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 30 מתאריך 17/12/15

משתתפים: ישראל אברמסון,  אלדד אלרון, עינת פרנץ, עודד נפתלי, עומר היימן ודב אבן.
נעדר: משה גרינפלד.
ועדת ביקורת: יגאל גדרון
נציגת המליאה: אילונה זק
מוזמנים: יוליה זיפלינגר, זוהרה פלג  ואורי שמיר – נושא הכביש והשער.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים
2. שער מזרחי
3. פרויקט משותף ועד אגודה – ועד מקומי
4. עדכונים שונים


1. אושרו הפרוטוקולים . פרוטוקול מס' 29 - המכתב שנשלח לראש המועצה בעקבות החלטה מה 10/11/15, יצורף  לפרוטוקול זה.
2. שער מזרחי: יוליה: כנראה מדובר בדרך פרטית (ממשק שוב ועד השער), אך אם יסגרו אותה תהיה בעיה כי השער בכניסה הוא בדרך ציבורי.
לדברי יוליה (יועצת תחבורה במקצועה) הבעיה הקריטית היא סלילת כביש עוקף – כביש 551. יש לשים את כל הלחץ על סלילתו. כמו כן, מתנגדת לסלילת ציר המוביל כי אז עלול לגרום לביטול סלילת כביש 551 וייתקע את התנועה והשטחים החקלאיים שמסביב. מאחר ומדובר בדרך ציבורית היא חייבת להיות פתוחה גם בלילה (סיבות בטחוניות לא מספיקות בשביל סגירה). לצורך סגירה צריך גם שהדרך תהיה פרטית וגם שהשער יהיה בהיתר.
יוליה ממליצה שהועד המקומי יפנה בכתב לעיריית כפר סבא וכן למועצה
   ע''מ לקדם את סלילתו של כביש 551 שכרגע תקוע. סלילתו תביא להקלת
התנועה במושב. מומלץ לברר עד הסוף את נושא סטטוס של השער והדרך
אליו. החלטה: יש לקבוע פגישה עם מהנדס המועצה, מהנדסת הועדה וקב''ט המועצה לקידום היתר השער + סגירתו.
3. פרויקט משותף:  הצגת פרויקט פיתוח משותף לאגודה ולועד, ע''י אורי שמיר ואלדד, לטובת הנוער. 20,000 ₪ ימומן ע''י האגודה ו7000 ₪ נוספים מתקציב נוער 2015 – ועד מקומי צופית. = הצעת מחיר מצורפת לפרוטוקול.
4. שונות:
א. ישראל מעדכן שהתקבל תב''ר מהמועצה על סך 192 אלף ₪, שיועבר לאחר העברת תכניות למועצה. חברי הועד מבקשים לקבל הודעה בכתב.
עומר מבקש להסב 100,000 ₪ לטובת פרויקט הקמת מסלול אופניים במושב. החלטה: 100,000 ₪ מסכום הנ''ל יהיו לטובת מסלול האופניים.
במסגרת התב''רים שלשנת 2015 – יש לדרוש את ביטול ביצוע הכיכר המזרחית והעברת הכסף לטובת פיתוח בית העם.
ב. ממשיך הלחץ לבירור נושא הכיכר בכניסה וזמני ביצוע התיקונים שהוסכם עליהם. ישראל יכתוב מכתב למהנדס המועצה שבו יידרש ממנו לקבל אישור בכתב על פעילות המועצה לקידום הפקעת השטח הנדרש להשלמת הפינה הדרום מערבית של הכיכר. כמו כן, מתי מנמיכים את גובה הכביש שמסביב לכיכר. יש לדרוש להסדיר את נושא התאורה והגינון בכיכר. הועד המקומי דורש שאת התאורה תבצע המועצה (לאחר תיאום ואישור הועד) ואת הגינון יבצע המושב בתקציב שהמועצה תעביר לועד.
ג. פיתוח בית העם – נראה שתכנית יועץ התנועה הגיש לא מתאימה כ''כ לצרכי המושב ולנוף במקום. יש לקבוע עם אדריכלית נוף (יעל היימן המליצה על אדריכלית נוף: שגית קורן)  שתיתן הצעה לפתרון נופי לבעיית הבדלי הגבהים, הסחף מאחורי בית העם יחד עם פתרון חנייה מאחורי בית העם. יש לקחת בחשבון את מסלול האופניים שמתוכנן לעבור במקום.
ד. גן דקל – הבנייה מתנהלת בעצלתיים. כבר יש איחור במסירה. הקבלן כבר קיבל הודעות על קנס עקב עיכוב. לדברי מהנדס המועצה, צפי לקבלת המבנה הוא אפריל 2016, אך לא יכול להתחייב על כך בגלל המצב שנכנס אליו הקבלן. עידו קינאר פנה אל הועד בבקשה לדעת מהן תכניות הועד  להשכרת המבנה היביל. האם ניתן לדעת האם יהיה במקום צהרון, פעוטון וכו. מבקשים לדעת בהקדם לשם תכנון לגבי השכרת המבנים שלהם.
החלטה: יש לעדכן את האגודה שעקב העיכוב בסיום בניית גן דקל הועד המקומי לא יכול לפרסם מכרז לשכירות המקום. הערכת מצב תתקיים בעוד כחודשיים.
ה. התקיימה פגישה במשרדי ''דואר ישראל '' עם מנהל תחום סניפים וסוכנויות מחוז מרכז –מוטי קרקו ומנהלת מדור סוכניות הניה קוזמה. השתתפו, ישראל, עידו קינאר ואפרת. מטרת הפגישה הייתה להגדיל את התקבולים של הדואר. הוצג בפני הנוכחים מצב הגרעוני של הסוכנות והחשיבה על סגירת הסוכנות. לדברי נציגי הדואר, מצב הדואר רע ולא ניתן להעלות עמלות הסוכנות, מה שמומלץ לסוכנויות, ע''י החברה, לפנות למכירת מוצרים נלווים שאינם קשורים למוצרי דואר. כמו כן, תיבדק העלאה השתתפות בדיור, ניקיון וחשמל. כמו כן, נשלח לועד מקומי גן חיים בקשה לשקול שוב העלאת השתתפותם ל350 ₪ בחודש. החלטה: אין כוונה לסגור את סוכנות הדואר.
ו. במקביל לכל פרוטוקול יש להציג דו''ח ביצוע.
ז. עדיין לא התקבל כל דיווח משמאי הביטוח בנושא נזקי הסופה. יש לזמן את דני ברכה – סוכן הביטוח של המושב, לישיבה הבאה.