סיכום פגישה עם צפי פלד – בצופית 8.1.12

פרוטוקולים • כניסות

סיכום פגישה עם ס.ראש המ.א. דרום השרון – צפי פלד –          צופית 8.1.12

השתתפו:
ועד מקומי: עמרי פירעם- יו''ר, יורם יפה, אורי שמיר, ישראל אברמסון, שושי עמית, עינת פרנץ, ספי אברמזון ואפרת ציר כהן- מזכירת המושב
ועדת ביקורת ועד מקומי – ליליק זקס (גם חברת אגודה).
ועד אגודה: ישראל אברמסון – יו''ר, רני פלדמן, טל הדס, ערן בק, יהודית ארד ומוטי עמית וכן בני נדלר מזכיר ועד האגודה.

עמרי פתח בדברי ברכה לכניסתו של צפי לתפקידו החדש. מתפקד כחבר ועד מקומי כ8 שנים כיו''ר 7.5 שנים. כיו''ר הועד המקומי מרגיש עצמאות בהתנהלות היומיומית ובכל החלטות שמתקבלות כמו גם בעריכת תקציב ואו דו''חות כספיים. יש צדדים טובים להתנהלות שכזאת אך יש גם פחות – הרגשה שאנחנו לא מעניינים אף אחד. בקשות סיוע שונות כלל אינן נענות, או נענות בשלילה. וההתנהלות מול גורמים נוספים במועצה אינה קלה.
נושא בי''ס--- מצטער שהועד המקומי לא התערב יותר לטובת העברת בית הספר.
שיפוץ בית העם—בעקבות הערכה לא נכונה /אי הבנה, יצאנו לשיפוץ בית העם לאחר מספר שנים של התלבטות ועם ידיעה שהמועצה משתתפת עם הועד המקומי בעלות השיפוץ. עקב אי הבנה כאמור המועצה לא השתתפה בשיפוץ ועל אף שנעשתה פנייה נוספת לגזבר המועצה בבקשה לבחון שוב קבלת סיוע כספי, להפתעתנו קיבלנו תשובה שלילית. ההרגשה שהכספים שניתנים למושבים אחרים לא מגיעים למושב צופית. מושב צופית ''מיובש'' מבחינה כספית, לא יודע אם הסיבה ההתנגדות להקמת בי''ס חדש או כל סיבה אחרת, אבל זה סביר שהועד המקומי יתנהל במהלך שנים רבות עם תמיכה מינורית.

צפי הציג את עצמו, תושב קיבוץ אייל, עבד שנים רבות במושבים קיבוצים כרכז קהילה, גזבר. מכיר את נושא המשתכנים בצופית וכן את נושא ביה''ס. מגיע למושבים/ישובים ללמוד על הצרכים של הישובים. מבחינת סמכויות – נכנס לתפקיד באופן רשמי לפני כחודשיים, בינתיים לומד את התפקיד, הכניסה לתפקיד אורכת זמן – רכישת אמון וכד. רואה עצמו יותר בנושאי איכות הסביבה, תכנון ובנייה, ביטחון וחינוך.

יהודית ארדהעלתה את נושא דיור בר השגה – נושא רלוונטי לכל המדינה – מדוע המועצה איננה יוזמת הצעה לאשר את היחידות  המשקיות לדיור—כהוראת שעה כפי שעשו בשנים קודמות. פרויקט כזה ייתן מענה לשני הצדדים – לבעלי המשקים ולתושבים חדשים שיוכלו לשכור יחידות במושבים.
מעלה רעיון הקמת מתחם למכשירי כושר בדומה למתחמים שקיימים כבר בערים שכנות ובמושבים. צופית, מקום מרכזי אליו מגיעים מהמושבים השכנים למרפאה, לדואר וכו' – כך שהמתחם ייתן מענה לא רק לתושבי המושב.

ליליק זקסההרגשה היא שהמושב מופלה לרעה. דרישות שונות לאורך השנים – לא נענו. לדוגמא הקמת ארכיון. למיטב ידיעתה בכל מועצה צריך להיות ארכיון. במועצה אזורית דרום השרון – אין. המועצה היא זו שפונה לצופית לקבלת חומרים (ואנחנו נענים בשמחה), כך שהמצב הוא שהמושב עובד למען המועצה ולא ההיפך ללא כל תמיכה כספית.

ספי אברמזוןאולם הספורט בבית הספר אינו ממוזג. בקיץ מאד חם במקום ובחורף קר. באולם מתאמנים לא רק ילדי צופית אלא כל ילדי המועצה אשר לומדים בבית הספר. מבקש התערבות המועצה לשם קבלת מימון להתקנת מזגנים באולם. על אף שעתיד בי''ס לוט בערפל, עדיין מתקיימות במקום פעילויות וצריך לדאוג לילדים. כמו כן, הובטח בעבר להתקין מצלמות באזור ביה''ס וגני הילדים ולא בוצע.

צפי – מאמין שאכן צריך להמשיך לתת תנאים נאותים לתלמידי צופית כל עוד בית הספר פעיל. הנושא ייבדק. בעניין המצלמות – יש לדרוש מהמועצה – מחלקת ביטחון.

ערן בקנושא התחבורה נושא קריטי. מדי יום עוברים במושב מאות כלי רכב, נוסעים במהירות ומסכנים את תושבי צופית. כמו כן, מסכנים את כל המגיעים לבי''ס – בי''ס מועצתי. על המועצה ליזום סלילת כביש עוקף על ציר המוביל. כמו כן, היציאה הראשית מהמושב – סיכון יומיומי – תאונות רבות קורות במקום, זה עניין של ימים עד שיהיו הרוגים. חייבים להציב רמזור ביציאה.
צפי – הנושא עלה בדיון עם שר התחבורה, כביש 554 מוגדר ככביש מסוכן, אך ''התחנות'' פועלות לאט.
ישראל -  תנועת הנוער היא בשיתוף עם גן חיים – ילדים ונוער יוצאים מהמושב לגן חיים וחזרה והדבר מאד מסוכן! תוכנית המשתכנים – המועצה לא משתפת פעולה עם המושב, אין התייחסות של המועצה לבעייתיות של התוכנית למושב. כל הכניסה למושב תפגע והתנועה במקום תהיה מסוכנת.
ליליק: מבקשת להדגיש שגם כיום היציאה מהמושב מאד מסוכנת ומסכנת חיי אדם עם יציאתה לדרך של תוכנית המשתכנים המצב יהיה קטסטרופלי.
רני פלדמן : לפני מספר חודשים העלה את נושא חיוב באגרות, בישיבה של הועד המקומי. הועד המקומי אף הגיע להסכמה כלשהי בנושא מספר יחידות הדיור שתמורתן תגבנה האגרות. באופן תמוה, התקבל ממזכיר המועצה הנחייה חד משמעית שלועד המקומי אין סמכות לקבוע בנושא זה.  מבקש לבדוק הנושא פעם נוספת.
ערן בק : היום אין פתרון לפינוי פסולת חקלאית. מבקש לדעת מה המועצה יכולה לסייע בנושא זה.

המשתתפים מקווים שהתחושה כנגד המועצה הועברה יחד עם זאת יש להפריד ולהמשיך לעבוד יחד כולם למטרה אחת למען המושב.

רשמה: אפרת ציר כהן