עין לצופית - מידעון מקוון

ארכיון • כניסות

קבצים מצורפים:

עין לצופית 2012

עין לצופית 2009

עין לצופית 2011

עין לצופית 2006

עין לצופית 2010

עין לצופית דצמבר 2008

עין לצופית 2005

עין לצופית 2004

עין לצופית 2003

עין לצופית 2008

עין לצופית 2007

החל מספטמבר 2003 פורסמו הודעות במידעון האתר.

השם ע' לצופית ניתן לו כדי לציין את שנת השבעים למושב - ע' בגמטריה = 70 וכן כדי לראות בעין את המתרחש.

המידעונים היו ערוכים ומותאמים לאתר.

בהעתקה לאתר זה הם נערכו קרוב ככל האפשר למקור אבל יתכנו שינויים ושיבושים קלים.

לכל מידעון הוספנו מספרי עמודים כך שניתן גם להדפיסם כחוברות .

הגיליון המקוון מדצמסר 2008 נמצא והתווסף בנפרד.