מונדלק משה

לזכרם • כניסות

1930 - 1948

בן לידידיה ורחל ז''ל. נולד ב12.8.1930- בפתח תקוה. בן 3 יצא עם הוריו להתנחלות במושב צופית ליד כפר סבא. סיים את בית הספר העממי בצופית, למד שנתיים בבית הספר התיכון בכפר סבא ולאחר מכן בבית הספר ''תיכון חדש'' בתל-אביב אותו סיים בהצטיינות.
כדי שלא להכביד על האב, נשא בהוצאות לימודיו משכר הוראה בשיעורים פרטיים. ניצל את שעות נסיעתו העירה וחזרה לקריאה וללימוד, ואת שעות הפנאי החטופות בערב או בבוקר הקדיש לעזרה להוריו בעבודות המשק והבית. בעת מחלת אביו נטל על עצמו את כל העבודה.
כנאמנותו להוריו כן היתה נאמנותו ומסירותו לארץ. עוד בלמדו בצופית היה מפעילי ''הנוער העובד'' ומשנתו ה14- ואילך בגדנ''ע. עסק בהדרכה, הדבקת כרוזי ''החומה'' במחתרת ובהעברת חומר סודי. מסור לכל תפקיד שהוטל עליו. בגיל 16 וחצי סיים קורס מ''כ, עסק בהדרכה וזכה להוקרה מצד חניכיו.
עם סיום בחינות הבגרות התגייס לצה''ל, לפל-ים, סיים קורס אלחוטאים ושרת כאלחוטאי באנייה קדמה. בעת תיקוני האנייה שירת בנמל ת''א, משם נקרא יחד עם מחלקתו בדחיפות לאימון יבשתי. לאחר מספר ימי אימון ערב ההפוגה השניה, נשלח להשתתף בפעולה הגדולה בכיס פלוג'ה. בליל י''א בתמוז תש''ח, (18.7.1948) נכנס כאלחוטאי עם הפורצים לכפר בית-עפה ושם נפל.
ביום ט''ז בתשרי תש''י (9.10.1949) הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בנחלת – יצחק.

ve6