פרוטוקול מספר 1 מינואר 2019

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבה מס' 1: 1/1/2019
משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, גיל ורדי, עודד נפתלי, עומר היימן ואלדד אלרון
נעדר: עמי לזר
אורחים: רחל ורדי, מרתה יפה, רפי בביצקי, ניר לרנר, ניר בלומנפלד ושי ארז.

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול מס 1
2. ביטחון
3. ביוב משק בביצקי
4. הצעת תקציב 2019
5. שונות
דיון והחלטות:
1. אושר פרוטוקול מס 1.
2. ביטחון – נציגי ועדת ביטחון הגיעו לישיבה, עקב פריצות וניסיונות פריצה שהיו לאחרונה במושב. מבקשים להדגיש, שחשודים מסתובבים במהלך היום ואוספים מידע על בתים ובשעות הלילה חוזרים ומנסים לפרוץ לבתים. חייבים הרתעה במושב. נושא הקמת סיור של תושבים – בעייתי. צריכים לעבור הכשרה וגם מבחינת ביטוח.
מבקשים לבחון פיילוט של 6 חודשים, בהם השומר בכניסה אחרי חצות ינעל את השער ויצא לסיור עם רכב, במושב. עלות תוספת לחודש של 5000 ₪.
הצעה נוספת שמבקשים לבחון, הקמת קבוצת ''כיתת כוננות'' – כאשר יש פעילות חשודה במושב, לכתוב בקבוצה וכל מי שנמצא במושב ופנוי יוצא לבדוק את הנושא.
החלטה: אושרה תוספת של 30,000 ₪ לתקציב הביטחון, לניסיון של 6 חודשים סייר בשעות 01:00 -05:00 (לפי שיקול הרב''ש).
3. לפני למעלה מחודש הייתה סתימת ביוב באחד המשקים.  בעל המשק הזמין קבלנים מטעמו ולאחר מספר שעות הובהר לו שמדובר בבעיה של המערכת המושבית. מבקש לקבל החזר הוצאות.
החלטה: לפנים משורת הדין, הועד המקומי, מאשר החזר הוצאות עד סך של 1800 ₪.
יש לפרסם לתושבים, פעם נוספת, נוהל בעת סתימת ביוב במגרשים/משקים. יש לפנות למזכירות המושב או לפנות לקבלן שעובד עם המושב. הקבלן שעובד עם המושב כבר שנים רבות, מכיר את המערכת המושבית. במידה והבעיה היא מקומית של התושב – התושב יחויב בתשלום. במידה ומדובר בבעיה מושבית – הועד המקומי יחויב בתשלום.
4. שונות: - 
• בישיבה האחרונה בה דן הועד המקומי בנושא תקציב, הוחלט להעלות את השתתפות חברי חבורת הזמר =תושבי צופית ישלמו 900 ₪ לשנה ותושבי חוץ 1100 ₪. משתתפי החבורה התנגדו לכך וביקשו חיוב שוויוני. מרתה יפה הגיעה לישיבה להציג את הנושא.
      החלטה: כל משתתף בחבורת הזמר ישלם 1000 ₪ לכל השנה ( 90 ₪ לחודש    
      במקום 72 ₪ שהיה עד כה).

• לשם ביצוע העברות והפקדות צקים באמצעות אפליקציה יש לקבל החלטה בנושא ואישור עורך דין לכך.
החלטה: חברי הועד המקומי מאשרים פה אחד, לבצע פעולות מקוונות בבנק הבינלאומי, בהתאם לאישור מורשי החתימה.
5. הצעת תקציב 2019:
יש מספר סעיפי תקציב בהם יש חריגה בשנת 2018, ויש לקבל החלטות בנושא.
• גזם – עקב הוצאות מאד גבוהות, הועד המקומי החליט שפינוי גזם החל מחודש פברואר יהיה אחת לשבועיים. ניתן להעביר גזם בכל ימות השבוע למרכז הגזם שבבית הקברות. יש לפרסם מועדים מראש, גם במנשרים. כמו כן, יש לקדם את נושא ריסוק הגזם עם גן חיים.
• סעיף הנהלת חשבונות – יש להודיע למשרד רו''ח מועלם שהועד המקומי לא ישלם יותר מ 35,000 ₪ לשנה על הנהלת חשבונות ודוחות כספיים שנתיים.
• קייטנה – יש לפתוח את הרישום לילדים נוספים.
• פעילויות תרבות (הוצג ע''י רחל ורדי) – השנה ייגבו דמי רצינות מרוב האירועים, במיוחד לשם ההתארגנות בהתאם למספר המשתתפים שיהיו בפועל. הועלה סכום הגבייה במסיבת פורים. השנה גן חיים ישתתפו  במספר אירועים: עצמאות, פורים והצגות ילדים.
• אחזקת בית העם הופחתה אך עדיין קיימות הוצאות בגין אולם הספורט.
• סעיף גינון הופחת בהתאם לביצוע 2018
החלטה: הצעת תקציב 2019  (מצ''ב) אושרה ותועבר לאישור המועצה.