פרוטוקול ישיבה מס' 52: 15/4/18

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבה מס' 52: 15/4/18
משתתפים:, ישראל אברמסון , משה גרינפלד
נעדרו: אלדד אלרון, עינת פרנץ, עומר היימן  ועודד נפתלי


הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול מס 51
2. עדכונים

דיון והחלטה:
1. פרוטוקול אושר
2. מאחר ואין פורום מספק, הישיבה תהיה לעדכונים.

ביובמשק בכר – בישיבה קודמת בנושא, התבקשנו להתייעץ עם יועצת אינסטלציה בנושא.  קיבלנו ייעוץ מחנן פלג- לדבריו יש להתקין במקום משאבה שבמידה ויש סתימה תגרום להוצאת המים למקום אחר מהבית שנמצא במפלס הנמוך.
הצעת מחיר לביצוע – 7800 ₪ + מעמ (יש לבצע בריכה נוספת, קו תחתון ביניהם, התקנת המשאבה, והוצאת קו שיוציא את המים לכיוון מרכז המיחזור)
חשמל למשאבה : 700 ₪ + מעמ.
ברגע שתהיה סתימה יש כמובן לקרוא לביובית, אך לא ייגרם נזק לבית עצמו.
שיפוץ בית הספר לטובת הנוער --- התקבל אומדן לשיפוץ. לאחר שיחה עם ראש המועצה וקבלת אומדן מצומצם לחלק מהעבודה, יש לקיים דיון בנושא וקבלת החלטה.
ספרייה – הספרנית, שושי עמית, ביקשה לרכוש תוכנה לניהול הספרייה, מאחר ולא מרוצה ממה שהותקן במחשב הספרייה. תעשה פנייה לשושי שתיצור קשר עם המתכנת, שיידע מה חסר וניתן לבצע על התוכנה המותקנת במקום.