פרוטוקול מס' 28 מתאריך 29.10.15

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 28 מתאריך 29/10/15

משתתפים: ישראל אברמסון, , אלדד אלרון, דב אבן ומשה גרינפלד.
נעדרו:  עינת פרנץ, עודד נפתלי ועומר היימן
רשמה: אפרת ציר כהן .

על סדר היום:
תקציב 2016.


דיון והחלטות:
1. תקציב 2016:
א. עלויות שכר ונלוות: עלויות שנתיות מחושבות עלות מעביד חודשית * 13. – כולל חופשה, הבראה ומתנות. עלות שנתית מזכיר: 218,800 ₪, עלות אב בית: 44,600 ₪. סה''כ צפי שנתי: 264000 ₪. הסעיף יתוקצב ב 265,000 ₪ (15,000 פחות משנת 2015).
ב. בטחון: עלות שנתית של הרב''ש 128,000 ₪
עלות שנתית של חברת השמירה נכון להיום, 190,000 ₪.
יש להודיע לחברת האבטחה, שעליה להפחית בכ 1500 ₪ לחודש – אין למושב צורך ברכב הסיור העומד ליד השער. יש להשוות מחירים למושבים סמוכים.
אחזקת שערים – מקלטים –הוצאות שונות ע''פי ביצוע 2015 – 52,000 ₪.
סה''כ תקציב שמירה: 370,000 ₪ . (60,000 ₪ פחות משנה שעברה).
ג. איכות הסביבה: עלות חצרן – עלות חודשית  8200 ₪.
עלות גינון: 15210 ₪.
ריסוק ממוצע בחודש 4000 ₪ והוצאות שונות כ 2500 לחודש.   עלות שנתית כ 360,000 ₪.
מים: צפויה עלייה במחיר המים – התקציב לא ישתנה (השנה הביצוע נמוך מהתקציב)= 90,000 ₪.
מאחר והנראות של המושב חשובה מאד, הוחלט להשאיר את התקציב בסעיף זה 415,000 ₪.
ד. תרבות – בדומה לשנה שעברה: 90,000 ₪ (יירשם 115,000 ₪ הוצאות מול 25,000 ₪ הכנסות).
ה. קהילה תומכת – כביצוע 2015 – 9900 ₪.

המשך בישיבה הבאה.