פרוטוקול מס' 13 מתאריך 28.10.14

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 13 מתאריך 28/10/14
משתתפים: ישראל אברמסון,  משה גרינפלד ,אלדד אלרון, עומר היימן ודב אבן.
נציגת המליאה: אילונה זק
ועדת ביקורת:  עינת פרנץ
רשמה: אפרת ציר כהן


על סדר היום:
1. נוער – בהשתתפות נציגי גן חיים – גל פאר, יו''ר, נועה אברמסון וטלי טאוב. ועדת נוער צופית – אורי שמיר ושמוליק חכם. הדיון התקיים בנוכחות ישראל אברמסון, משה גרינפלד ודב אבן
2. תעלת ניקוז שיכון בנים
3. בקשה להיתר – דודו אברהם
4. בקשות תב''ר
5. תקציב 2015
6. שונות

דיון והחלטה:
1. גנצעיר – הפעילות מתקיימת במועדון התרבות בצופית, התשלום הינו שנתי 500 ₪ לילד, הנחת 10% לילד שני. משכורת רכזת הפעילות 1500 ₪ ברוטו. ההסכם נעשה מול המועצה. המושב מחויב מדי חודש. נועה אברמסון וטלי טאוב מלוות את הפעילות.
נוער – החל ממרץ מתחילים בגיוס מד''ב לשנה הבאה. התוכנית שהעובד החדש יחל חפיפה עם מאור בחודש יולי. מאור, המד''ב, ביקש לאחרונה, העלאה במשכורת. העלאה ל8500 ₪ נטו. נציגי הנוער ישוחחו עם מאור – את ההעלאה יקבל בסוף השנה כבונוס, במידה ויעמוד בתנאים שועדת הנוער תציב בפניו (הגשת תוכנית חודשית וכד').
תקציב השנתי יעמוד על 80,000 ₪ כל מושב. התקציב ינוהל ב 2015 בגן חיים.
2. תעלת ניקוז שיכון בנים – בהשתתפות יוסי פאר. מדי שנה אנחנו נתקלים בבעיה לנקות את התעלה במקום. השנה, יש במקום חביות. לדברי יוסי, החביות הם בשטח שלו ולא על התעלה. קיימת בעיה חזקה של סחף ולכן הציב אותם שם. כמו כן, ייתכן וקו הבולדרים הוזז. החלטה: התעלה תנוקה בתיאום עם יוסי. יש לבחון מציאת פיתרון, לסחף האדמה לתעלה.
3. בקשה להיתר – דוד אברהם. משפחת אברהם שלחה הבהרה בנושא מעבר כלי רכב חקלאי מחלקת הבית לחלקה הצמודה. החלטה: ניתן לחתום על תוכניות הבנייה.
4. בקשות תב''ר: אילונה, נציגת המושב במליאה, מסרה שאושר לצופית תב''ר בגובה 291,000 ₪.  הועד המקומי מבקש לבצע מספר פרויקטים:
א. פיתוח אזור בית העם (הסדרת חנייה וחניית נכים, ריהוט חוץ ועוד)
ב. הנגשת מוסדות ציבור
ג. הצבת עיני חתול בפסי האטה
ד. תוספת תאורה בכיכרות.
ה. הקמת שביל אופניים  במושב.
5. שונות:
א. מצב הדשא לא טוב. לאחר שיחה שהתקיימה במהלך הישיבה עם יפתח ורנר – הקבלן המבצע, הבטיח יפתח לבצע ב 2/11/14 שזרוע נוסף, היכן שלא נקלט. לאחר 10 ימים ידשן את כל המגרש ואחרי 20 יום הדשא יהיה מוכן לחוג הכדורגל – התחייבות שלו. ביום הדישון, ייקרא נציג הועד לוודא את העבודה.
ב. יש לחדש את פס העצירה סמוך לשער המזרחי.
ג. פגיעה בשער המזרחי – כזכור, לפני מספר חודשים פגע רכב בשער המזרחי – עלות  תיקון השער היה כ 15000 ₪. עו''ד של הועד פנה אל הפוגע, אך בינתיים אין תגובה. אין מנוס מהגשת תביעה, יחד עם הוצאות שמאי ועו''ד.
ד. תקנון שילוט – אלדד מול אפרת יטפלו בפרסום.
ה. יהודה שלו פנה שוב לישראל וביקש שהועד המקומי ישלם את פינוי הגזם מחלקתו – פינוי גזם לפני בנייה. החלטה: תושבים אחראים לפינוי גזם בכמות חריגה וכל פסולת אחרת חריגה.
6. תקציב 2015. השנה מושבים שיעבירו תקציבים לאישור עד ה 1/11/14, ייהנו מ 2500 ₪ - פרס. מצ''ב נוסח התקציב. תקציב הנוער מושווה לתקציב שבגן חיים 80 א' ולא 85 כבשנה שעברה. תקציב התרבות, חרג בשנתיים האחרונות והשנה מוצע ל 90א במקום 78א.  לבקשת מספר חברי ועד ייעשה מאמץ להקטין הוצאות בסעיף זה, אין צורך לקיים הפקות ענק.התעמלות נשים – החוג בוטל. ארכיון – אושר 4 א' – ולא 7 א'. – מבקשים לקבל מצוות הארכיון, פירוט הוצאות צפויות, אחזקת מועדון פנאי – המועדון אינו בשימוש של הנוער, רק של גנצעיר. 2 א' במקום 5 א'. סעיף גינון – לאור הסכם עם חברת נופית ההוצאה השנתית צפויה להיות 400 א' – כולל עלות של ריסוק גזם ופיקוח.
ביטוח – עלייה של 3' על פי ביצוע 2014. משפטיות – עלייה של 2 א' – על פי ביצוע. הנהלת חשבונות – לקראת תקציב הבא מתבקש להפחית סעיף זה. הוצאות שמירה, לאור חתימת הסכם עם בן ביטחון – הוצאות הביטחון עלו. כמו גם – עלתה אגרת השמירה. יש לבדוק סעיף זה יחד עם עלות הפעלת המוקד במושב – המוקד עולה מדי חודש כ 5000 ₪ +מע''מ. עבור כל תושב המחובר לחברה – המושב יקבל זיכוי של 40 ₪ +מע''מ. נכון לדיווח של בן ביטחון כ 70 תושבים מנויים. סה''כ 2800 ₪ +מעמ זיכוי. זה לא מספיק. ולא נעמוד בתקציב. ביום ראשון, מתקיימת פגישה עם בן ביטחון. שאר ההוצאות לא שונו.
התקציב אושר.


ישראל אברמסון, יו''ר