בנקוביץ שרה

לזכרם • כניסות

1904 – 1988

בת יצחק וציפורה
שרה בנקוביץ עלתה לארץ מליטא בשנת 1923 וגם היא ככל אנשי העלייה ההיא, עבדה למחייתה בכל עבודה מזדמנת.
לימים, לאחר שהתחתנה עם יענק'לה והייתה גם היא בין מייסדי המושב, הקדישה את כל כוחה ומירצה לעבודות המשק ויחד עם זאת ניהלה בית חם ואוהב.
היא נאלצה לעבוד גם בעבודות שמחוץ למשק, כמו במחסן ביצים, בניקיון בבית-העם ובבית-הספר, כי הפרנסה הייתה מאוד קשה והמשק לא סיפק את כל הצרכים.
אך גם היא הייתה תמיד שמחה בחלקה, והישרתה את שלוותה על כל בני המשפחה.
''דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום''

6zT