פרוטוקול ישיבה מס' 37 מיום 5/7/16

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבה מס' 37 מיום 5/7/16
משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, עודד נפתלי, אלדד אלרון, עומר היימן ועינת פרנץ
ועדת ביקורת: יגאל גדרון
אורחים: אורי רובינשטיין, עידו קינאר, גלי ואורן גליקמן, דפנה אבן, יפתח ורנר, חני נאמן.
הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול מה 31/5/16
  2. הצגת חלופות לפיתוח בית העם ע''י אדריכלית הנוף שגית קורן
  3. שטח ציבורי/פרטי מתחם המשתכנים
  4. מסלול אופניים – קביעת זוכה.
  5. השכרת מבנה גן דקל ישן – קביעת זוכה.
  6. שונות

דיון והחלטה:
1. אושר הפרוטוקול.
2. שגית קורן הציגה את התכנית שגיבשה לאזור בית העם. מציעה מספר שינויים מהותיים. האחד: ביטול השימוש בכביש החוצה בין מבנה המרפאה לבין מבנה הגן – הפיכתו לשימוש הולכי רגל בלבד. הוספת מקומות חניה + חניית נכה סמוך לגן מצד צפון. מקומות חנייה נוספים יהיו לאורך הכביש לכיוון משק גבראל. כל החניות בתכנית מאושרות ע''י יועץ התנועה חזי צ'צ'יק. שינוי נוסף הגבהת השטח הצפון מזרחי של בית העם ויצירת מעין טראסות לכיוון מזרח. טראסות מאלמנט טבעי (עץ, סלעים וכד). בין הטראסות מדשאה. יש לקחת בחשבון עלויות אחזקה של דשא.
סגירת הכביש עלולה ליצור בעיית תחבורה במקום. אחד הפתרונות יכול להיות מעגל תנועה סמוך לבית של האגודה.
החלטה: יש לגבש הערות במידה ויש, עותק של ההצעה יימסר למזכירות האגודה. יש להוסיף לתכנית את מסלול האופניים. יש לקבוע מועד להצגת התכנית לפני תושבי המושב.
3. לפני כחודש פנה תושב המושב, ארז ברק, בבקשה לבצע בשטח הסמוך למגרשו, ניקיון ופתרון לסחף שלדבריו נגרם מדי חורף לתוך מגרשו. הועד המקומי אישר לבצע את הנ''ל.
חברי הועד סיירו במקום לאחר ביצוע שינויים במקום ונראה שנעשה שינוי מהותי בפני השטח. נראה שלמעשה משק גליקמן ניזוק מהשינוי ויש חשש להתמוטטות במקום. כמו כן החנייה נמצאת בשטח ציבורי –לכיוון דרום. כמו כן, עצים ניטעו בשטח הציבורי/פרטי ולא בשטח מגרש ברק.
החלטה: מדובר בשטח חקלאי פרטי של מספר רב של יורשים. הועד המקומי לא יכול לאפשר שימוש בו, לכל מטרה שהיא. על משפחת ברק להחזיר את המצב לקדמותו – לפנות את הבולדרים לשטח מגרשם וכן להזיז את העצים שנטועים בשטח הנ''ל. עקב שינוי פני השטח, יש להביא איש מקצוע שיחווה את דעתו מה ניתן לעשות למניעת הסחף והפרשי הגבהים. אחריות הביצוע היא על משפחת ברק.
שטחים ציבוריים במושב. כידוע, יש מספר משפחות שפלשו לשטח ציבורי. התושבים קיבלו מכתבים להשבת השטח הציבורי לציבור. לא הייתה כל התייחסות. החלטה: יש לזמן את התושבים לישיבת הועד הבאה לפני נקיטהבאמצעים נוספים.
4. מסלול אופניים– קביעת זוכה. הועד המקומי פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מ4 ספקים שונים. התקבלו 3 הצעות. החלטה: לאחר בחינת ההצעות, נבחרה חברת bible bike. יש להודיע לזוכה על זכייתו ולשאר המציעים להודות על הצעתם. יש לבקש מהחברה שני אתרים בהם הקימו מסלול אופניים ולראות המקום ולשוחח עם מזמיני העבודה. יש לקבוע פגישה לקדם חתימה על הסכם ויציאה לעבודה.
5. השכרת מבנה דקל ישן– פורסם מכרז שהופיע בשני עיתונים יומיים, כנדרש. היו 2 פניות טלפונית אך הוגשה הצעה אחת בלבד. החלטה: מאחר והוגשה הצעה יחידה, נבחרה זוכה – חדווה אורן. יש לבדוק עם המועצה, מועד קבלת המבנה. יש לגבש הסכם עם הזוכה. הועד המקומי יישא בתשלום עריכת ההסכם וכל הנלווה.
6. א. גן חדש – גן הרב גילאי ייפתח בשנת הלימודים הבאה בגן החדש. התקיים במקום סיור עם נציגי המועצה – סגן ראש אגף חינוך, איל צייג, ראש מדור גנים, סימה דודמן ומנהל התפעול עודד לובוביץ. הועבר להם מסמך בו הועלו, ע''י הועד מקומי, מספר בקשות לתוספות במבנה. נציגי המועצה הדגישו שבגני הילדים אסורה התקנת משטחי גומי - עקב מחקרים בנושא רעילות המשטחים. דשא סינטטי יישקל במהלך השנה. מחסן לצעצועים יוצב בצד הצפוני של הגן. גינון יכול להתבצע רק בצידי המבנה ולא בשטח חצר המשחקים. יבוצע כיסוי למרפסת –אסכורית או חומר אחר. יבוצע איטום למרצפות. החלטה: עודד ישוחח עם סימה דודמן בנושא חשיבות צמצום שטח החול בחצר.
ב. שומר בשעות הבוקר והצהריים –החלטה: עקב ניסיונות פריצה בחודשים האחרונים הועד המקומי מבקש לשנות את תנאי עבודתו של עמית. החל מחודש יולי, עבודת סיור ושמירה בשעות היום – כ 6 שעות. לא יבוצע שינוי בשעות העבודה של חברת בן בטחון.
ג.אולם ספורט– לאולם יש היתר בנייה. בסיור שבוצע במקום, נמצא שהאולם במצב גרוע מאד. מלוכלך ויש בו ציוד ישן רב. יש לנקות את המקום ולהזמין בדיקת בטיחות. יש לפנות למשתמשים פוטנציאליים. יש להציב במקום שלט להשכרה.
ד.ביצוע תקציב 1-4/2016– מצב לפרוטוקול זה.