פרוטוקול מיום 21-6-2017 מספר 46

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבה מס' 46: 21/6/17
משתתפים:, ישראל אברמסון , עודד נפתלי, אלדד אלרון, משה גרינפלד ועומר היימן.
נעדרה: עינת פרנץ
רשמה: אפרת ציר כהן

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.


על סדר היום:
1. הצגת דו''חות כספיים לשנת 2016  - בהשתתפות רו''ח יפה ארקש
2. השכרת מבנה בית הספר
3. שיפוץ מבנה בית ספר צופית לטובת תנועת הנוער
4. פרויקט החלפת תפאורת רחוב לתאורת לד
5. מתנות מתגייסים
6. שונות

דיון והחלטות:
1. רו''ח יפה ארקש הציגה את הדו''חות. צורת ההצגה בדו''חות שונה מהצגת תקציב.  הדוחות נותנים תמונת מצב ל31/12/16.
החלטה: דו''חות כספיים לשנת 2016 אושרו ויוגשו למועצה.
2. בפגישה עם סגן ראש המועצה, נודע לועד המקומי, שבית מיתר – בית הספר האנטרופוסופי קיבל הודעה על אי חידוש הסכם השכירות במקום. מספר הורים מהמושב שילדיהם לומדים במסגרת החינוכית במקום, פנו במכתב לראש המועצה והעתק המכתב נשלח גם לחברי הועד. תושבת המושב, ביקשה להגיע לישיבה ולהדגיש כמה חשוב שבית הספר יישאר במושב.
היום, לומדים בבית הספר 18 ילדים מצופית וכ 30 משדה ורבורג. מדובר בשיטת לימוד שונה. יש לנו במושב חלופה חינוכית מצוינת וחשוב שתישאר כאן.
כמו כן, חשבו לציין שבעקבות גישת החינוך בבית הספר, הגיעו למושב משפחות חדשות ואיכותיות, המהוות מקור לחיזוק וצמיחה של המושב.
ההתנהלות מול בית הספר, מעולה. הכל נעשה תוך התחשבות הדדית. אנו חוששים מאלטרנטיבה פחות מוצלחת.
החלטה: בפגישה בין ראש המועצה לבין הועד המקומי, יש להעלות את הרצון של הועד המקומי בהשארת בית הספר במושב. הועד המקומי מבקש להיות מעורב בכל שינוי לפני קרות השינוי ולא בדיעבד.
3. שיפוץ בית הספר – לאחר ביקור נוסף של יועצת הקונסטרוקציה, יש לשנות את תכניות השיפוץ. התוכניות הוצגו גם לפני המד''בית.
החלטה: התוכנית החדשה (ללא שבירת קירות תומכים) אושרה, יש להגישה לקבלת היתר. בדחיפות.
4. בהמשך לסקר שבוצע במועצה בנושא החלפת תאורת רחובות, התקיימה פגישה במועצה. מספר מושבים מעוניינים לבצע את הפרויקט באמצעות המועצה ומספר מושבים יבצעו לבד וחלק החליטו  שלא יבצעו. הפרויקט אמור להיות ממומן מהחיסכון בחשמל. ההתקשרות תהיה כל מושב מול הקבלן שיזכה במכרז. ניתן יהיה לשלם לקבלן בתשלומים שהמושב יבחר או בתשלומים לפי החיסכון. היתרון שהמועצה מלווה את הפרויקט עי יועץ מטעמה. חשוב להדגיש שלאחר שנות האחריות התחזוקה תהיה על המושבים ולא באחריות המועצה. ניתן יהיה להתקשר עם החברה המבצעת בחוזה אחזקה או על בסיס קריאות. החלטה: הועד המקומי מאשר ביצוע פרויקט החלפת הלדים. כדאי לשלם את התשלומים בלי קשר לחיסכון.
5. מתנות מתגייסים – בלי קשר למתנות שבועות, ראוי שהמתגייסים יקבלו מתנות מכובדות לקראת גיוסם. החלטה: הועד המקומי ידאג לקנות מתנות גיוס בעלות של 180 שח למתגייס. מגבת מדיפה עם כיתוב מצופית / פנס ראש / ספלים לפקל קפה וכד. המתגייסים יקבלו את המתנות בטיול המתגייסים.
6. שונות:
• לאחרונה, נגרמו מספר נזקים לציוד המושב. רשת הצל בגן השעשועים ''נקרעה'', שערי הכדורגל נשברו ועוד. עלות תיקון רשת הצל: 12000 ₪. הורי הילדים שקרעו את רשת הצל פנו לחברי הועד ומבקשים ללמד את הילדים שכר ועונש.. מבקשים שהילדים יבצעו עבודות במושב.
לאחר קריעת רשת הצל והנעשה במרכז הגזם, התקבלו שתי הצעות מחיר להצבת מצלמות במקום.
החלטה: יש לרכוש 4 שערי כדורגל חדשים ולתקן את רשת הצל. יש לקבע את   שני שערי המתכת כפי שנדרש מבחינה בטיחותית. יש לפנות לקבלן נוסף לקבלת הצעת מחיר למצלמות.
• ועדת תרבות ביקשה להקים מעמד קבוע לבאנרים בשתי הכניסות למושב. עלות שני המעמדים ממתכת הוא 5000 ₪. החלטה: יבוצע ובמעמד יהיה כתוב באופן קבוע : ברוכים הבאים למושב צופית''.
• הועד המקומי נדרש לבצע הנמכת מדרכות במספר מקומות שעדיין אין במושב. ההנמכה תבוצע ע''י הנחת אבנים משתלבות מותאמות למעברי חצייה.  לוועד עדיין קיים תב''ר בנושא תיקון מדרכות והעלות תשולם מתב''ר זה.
• לאחרונה, נתקלנו במאמני כדורגל שעלו על המגרש מבלי לתאם ומבלי לשלם עבור השימוש. הועד המקומי מבקש להדגיש, שימוש עצמי במגרש אינו חייב בתשלום אך כל חוג שמבקש לעשות שימוש במקום מחוייב בתשלום בדומה לתשלום שחוג הכדורגל משלם. ההסכם עם ירום לוי אשר עושה שימוש במגרש הינו לשלוש שנים נוספות ולא ניתן לאפשר לחוג נוסף להתקיים במגרש. במידה ומדובר באימונים אישיים, יש לתאם עם המזכירות שהמקום פנוי ולא נערך חוג כדורגל במקום או כל אירוע אחר.
• עם בוא הקיץ, מתקיימים אירועים פרטיים במגרש הספורט. אנו מבקשים לרענן את הנוהל. כל מי שמשתמש במגרש לשם חגיגת יום הולדת, בר מצווה או כל אירוע אחר ומשתמש במגרש, חשמל, מים ואו שירותים עליו לתאם עם אפרת ולשלם סך של 200 ₪. על כל המשתמשים להשיב את המקום לקדמותו נקי ומסודר.

ישראל אברמסון, יו''ר