פרוטוקול מספר 6 מיום 8.4.2014

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 6 מתאריך 8/4/14
משתתפים: ישראל אברמסון, אורי יפה, ירון בר, משה גרינפלד , אורי שמיר, אלדד אלרון.
נעדר: מירי שטרן-דרור
מוזמן: ס. ראש המועצה, צפי פלד
נציגת המליאה: אילונה זק
רשמה: אפרת ציר כהן

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול מס' 5.
2. נושאים הנוגעים למועצה – צפי פלד
3. עדכון נושא שילוט
4. תשלום עבור עבודות בשיכון בנים
5. עדכונים בנושא גן דקל, ביוב ברחוב האילנות, מדרכה בסוף השדרה.
6. שדרוג הספרייה ומעבר לחדר מוסיקה
7. נוהל ל''ג בעומר
8. הדגשת תחומי אחריות בין חברי ועד.

דיון והחלטות:
1. פרוטוקול מס' 5 אושר.
2. ס. ראש המועצה, צפי פלד, הגיע להיכרות עם הועד וכן הועלו נושאים הקשורים למועצה.
רמזור – המועצה מתנהלת מול החברה הלאומית לדרכים להסדרת רמזורים בצומת צופית וצומת עדנים, אשת הקשר – רכזת המחלקה המוניציפאלית – גלי אשכול.
ציר המוביל – הועד העלה את נושא מעבר כבים רבים דרך המושב. הסדרת דרך המוביל, תגרום להסטת הרכבים מהמושב. צפי הציע שייזום שיתוף פעולה עם כפר סבא בנושא.
איכות הסביבה – מספר פרויקטים על הפרק. המחלקה תתוגבר בעובד נוסף. בוחנים הכנסת ריסוק גזם מועצתי. == יש לקחת בחשבון נושא של שליטה וביקורת על הקבלן == לדוגמא, היום ניקיון הרחובות מתבצע ברכב טיאוט מטעם המועצה, בפועל אין ביקורת עליו – כך שלמעשה ניתן לומר שלא מתבצע ניקיון. בימים אלה ייחתם הסכם עם תאגיד המיחזור תמיר. כל ישובי המועצה יהיו תחת מטרייה אחת והמועצה תהיה מולם ולא כל מושב.
ביוב – עדיין יש משקים שאינם מחוברים לביוב. לפני כ3 שנים בוצע סקר ע''י הועד המקומי אך עדיין תושבים לא התחברו. הסמכות לטפל בזה הינה רק של המועצה – מחלקת איכות הסביבה. יש ללחוץ עליהם. רשימת משקים שלא מחוברים תועבר לצפי.
• קבלת סיוע כספי לרכישת מצלמות – צפי מציע לקבוע פגישה עם אלוף בן ענת – קבט המועצה, אורי יפה וצפי.
• קבלת סיוע כספי לפרויקטים של איכות הסביבה, יש לפנות לגלי אשכול, לנסות לקבל סיוע כספי מקרן לשימור שטחים פתוחים.
בית ספר צופית – בינתיים נבנות 12 כיתות, המועצה מנסה לקבל תקציב נוסף לבניית 6 כיתות נוספות.  המועצה בדיונים עם הנהלת בית ברל לתכנון את נושא התחבורתי במקום. בינתיים אין תקציב לבניית אולם ספורט. צפי מעבר 9/2015.
3. התקיימה פגישה עם טל הדס. הפגישה הייתה חיובית. מה שיוחלט ע''י הועד מקובל עליו. כשיפורסם הנוהל הוא יפעל בהתאם. ירון היה בסיור עם ספק שלטים ולוחות מודעות – עדיין ממתין לקבלת הצעת מחיר.
4. התקבלה חשבונית לתשלום מרחל ברקן עבור ביצוע שינויים להיתר. 24,000 ₪ + מע''מ. התקיים דיון, הדעות חלוקות בין חברי הועד. מאחר והועד המקומי הזמין את רחל ברקן לפגישות עם התושבים, הועד המקומי מחויב לשלם על פגישות אלה. במידה ונעשתה כבר עבודה תכנונית לשינוי ההיתר – יש לבדוק העלות ולשלם עבורה. יש לחכות לקבלת הערכת עלות השינויים מגיורא פוטרמן. כשיהיו נתונים לגבי עלות יתקיים דיון נוסף והועד יקבל החלטה. הועד לא רואה עצמו אחראי לתכנון ולשינויים ולכן לא רואה עצמו אחראי גם לתשלום. התשלום לרחל ברקן, יהיה רק על מה שנעשה עד היום.
5. * גן דקל – דינה קישון עדכנה שהם בודקים את כל ההערות והבקשות כפי שנוסחו ע''י ירון. הם מנסים לבוא לקראת המושב כמה שניתן.
ביוב – לאחרונה אנחנו נתקלים במספר רב של סתימות שנגרמות ממגבונים. בבריכות הביוב בסוף רחוב האילנות יש חול רב שנכנס למערכת. צריכים לגלות מה מקור חול זה. אבי צייזל יוזמן לפגישה יחד עם שלום בוקטוס לקבלת ייעץ לפתרון הבעיה.
6. ספרייה – התקיימה פגישה עם  יועצת / מתכננת ספריות. היא הסבה את תשומת ליבנו על כך שיש ספרים רבים שאינם בשימוש ולא יהיו גם.. ספרים מאד ישנים, שפה שלא משתמשים בה יותר וכו. אם יפנו ספרים יהיה כמובן מקום לחדשים. כמו כן, ייעצה לפנות את חדר המוסיקה מהספרייה. הועלה רעיון להעביר את המוסיקה למקלט מאחורי המזכירות. מנהל כפר מנגן ראה את המקום וחושב שהמקום מאד מתאים. אורי יפה מבקש לבחון את מועדון הפנאי ולא מקלט.
7. ל''ג בעומר – יש שתי ערימות גזם גדולות מאד ליד השער המזרחי וליד שער הבאר. ידוע כי האגודה מתכננת לשרוף אותם בלג בעומר. על פי החוק השריפה הזו אסורה, העובר על החוק ייקנס ב 400,000 ₪. צריכים לחשוב איך מתמודדים עם מצב של שריפה.  בהמשך יפורסם נוהל בנושא לג בעומר.
8. יועלה בישיבה הבאה.