פרוטוקול מספר 51 מיום 17-2-2018

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבה מס' 51: 27/2/18
משתתפים:, ישראל אברמסון , אלדד אלרון, עינת פרנץ, עומר היימן  ועודד נפתלי
נעדרו: משה גרינפלד

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול מס 50
2. פניית טל הדס לגבי שטח פתוח סמוך למשק הדס ומשק אבן.
3. עדכון סגירת שער מזרחי בימי פעילות הנוער
4. בית ספר צופית –שיפוץ המבנה לטובת תנועת הנוער
5. לדים
6. שונות

דיון והחלטה:
1. פרוטוקול אושר
2. בקשתו של טל הדס, מתייחסת לשטח לאורך המשקים: הדס, אבן, גליקמן וורנר. לפני כשנה, פנה אחד התושבים שגר במתחם המשתכנים, וביקש עקב בעיית סחף חמורה, לבצע במקום עבודות פיתוח שיעצרו את הסחף. מאחר ומדובר בשטח חקלאי פרטי של מספר רב של יורשים מכפר סבא, הועד המקומי לא טיפל בשטח זה. יחד עם זאת עקב בעייתיות תנאי השטח, התושב ביצע את העבודות והם היו על חשבונו. לאחר שהיתה התנגדות ובעיות עם השיפוע במקום, עבודות הפיתוח שונו ובוצעה שם סוללת אדמה וגינון. הכל בוצע מכספי התושבים הגובלים בשטח זה. האחזקה והחיבור למים נעשה עי הועד המקומי.
החלטה: מאחר ומדובר באותו שטח פרטי, הועד המקומי לא יכול לעשות במקום פיתוח כלשהו. יש לשלוח לטל הדס תשובה בנושא.
3. החלטה: לאחר קבלת אישור כתוב ממפקד משטרת כפר סבא, השער המזרחי ייסגר בימי פעילות הנוער לסירוגין. השעות צומצמו כמה שניתן על מנת להקל על התושבים בכניסה ויציאה מהמושב. שעות הסגירה יהיו : 17:15 – 17:45, 18:30 – 19:30.
4. שיפוץ בית ספר - כל התוכניות האדריכליות הועברו לכמאי . הערכה גסה לאומדן: כ 3 מיליון שח. החלטה: יש להמתין לאומדן שיתקבל. יחד עם זאת, נראה שכדאי לבצע את השיפוץ בשלבים לפי היכולת הכספית.
5. לדים == יש לפנות ליועץ התאורה לקבלת הבהרות.
6. שונות:
ביוב –
א. משק פוטרמן – המשק נמוך יותר מהכביש. ההכנה שבוצעה לפני כ20 שנה אינה מתאימה לחיבור המשק למערכת המושבית. מר פוטרמן פנה למספר קבלנים וקיבל הצעות מחיר לביצוע קו נוסף שיתחבר לבריכה אחרת ברחוב. החלטה: הצעתו בסך של 17000 ₪ אושרה. הביצוע והפיקוח עי מר פוטרמן.
ב. שוב היתה סתימת ביוב ליד משק בכר והבית הוצף. החלטה: יש לפנות לקבלת ייעוץ ממהנדס אינסטלציה לפתרון.
אירועי תרבות בימי שישי – לאחרונה התקיים אירוע ספורט ביום שישי מטעם המועצה. התקיימו שיחות שונות בנושא וגם רב המועצה ניסה להתערב. אירוע שבועות שיתקיים בחודש מאי יהיה גם ביום שישי. הועד המקומי עושה מאמץ להתחשב בציבור המתפללים וימשיך כך בעתיד. יש לבדוק עם יור ועדת תרבות – רחלי ורדי – את נושא המוסיקה בשבועות.
ציוד – יש לקבל הצעות מחיר למקרן ומסך קבועים באולם המועדון.