פרוטוקול מספר 2 מיום 29-1-2019

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי, 29/1/19
משתתפים: ישראל אברמסון, גיל ורדי, אלדד אלרון, עומר היימן, משה גרינפלד, עמי לזר.
נעדר: עודד נפתלי
הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום: הכנה לקראת פגישה עם ראשת המועצה ב 3/2/19:
דיון והחלטה:
נושאים לפגישה וסדר הצגתם:
1. עומר היימן: שיפוץ בית הספר – בקשת תב''ר נוסף.
2. ישראל אברמסון: בית מיתר- בית הספר האנתרופוסופי. תושבי צופית סובלים מאד מכל רכבי ההורים והמורים שמגיעים לבית הספר. חניות כפולות, חסימת כניסות לחצרות, חניות על מעברי חצייה. על אף פניות אל המנהלת, אין שיפור. מבקשים לחייב אותם להגיע לבית הספר בהסעות. על פי הסיכום, ילדי צופית עושים שימוש בשטח הציבורי בשעות אחהצ. מצב השטח הציבורי, ירוד וללא פיקוח. במקום מפגעים בטיחותיים. בעת חידוש ההסכם – מבקשים שנציג הועד יהיה מעורב..
אולם ספורט: הוצאות אולם הספורט גבוהות. אנו מבקשים סיוע בתחזוקה: בדיקת בטיחות והתאמה מדי שנה, בדומה למבוצע ע''י המועצה בשאר אולמות הספורט. מבקשים סיוע ברכישת ציוד קירור ותיקון גג האולם שדולף. === עלות משוערת של 100,000 ₪.
3. אלדד אלרון: שבילי אופניים אזוריים.
שירותים מטעם המועצה: רכב טיאוט, פיקוח, הדברה ותאורת רחובות.
4. גיל ורדי: העלאת מידת המעורבות של המועצה בתכנון המושב.
5. אפרת: העלאת הכנסות מהמועצה: ארנונה – אחוז גבוה יותר של החזר מהמועצה, שמירה – בדיקת אפשרות העלאת אגרת השמירה למטר. סל תברואה. היום סל התברואה עומד על  10,500 ₪ לחודש. אנו מבצעים ריסוק מדי חודש בעלות של כ7500 ₪.עלויות חודשיות של פינוי גזם של כ 16,000 ₪.
עלות חודשית של גזם כ 13000 ₪ נטו. מבקשים העלאת השתתפות המועצה בסעיף זה.