תינוקות שנולדו במזל-טוב בשנה החולפת

תינוקות שנולדו בצופית • כניסות

בין שבועות תשע''ב (2012) עד שבועות תשע''ג (2013)

JVx1MZMISBgCwQaNoam 9gmnI2gM3C4Iqpp