פרוטוקול מיום 7-2-2017

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבה מס' 43: 7/2/17 

על סדר היום:

1. ביוב- המשך הסכם עם כפר סבא
2. בקשת משפחת  גולנדר להיקבר בצופית (בקשה נוספת באמצעות עו''ד)
3. עדכונים שונים: פיתוח בית העם, שיפוץ בית הספר, מועדון פנאי
4. טיפול בשטחים ציבוריים חדשים
5. שונות

משתתפים:, ישראל אברמסון , עודד נפתלי, אלדד אלרון, משה גרינפלד ועומר היימן.
נעדרה: עינת פרנץ
ועדת ביקורת: יגאל גדרון
מוזמן: דני ברכה – סעיף 1

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.


דיונים והחלטות:

1. ביוב – דני ברכה: ההסכם של המושב עם עיריית כפר סבא עד שנת 2021. ההסכם של גן חיים מסתיים עוד חודשיים ולכן פנתה המועצה לשני המושבים בבקשה לקבל החלטה לגבי העתיד. האם המושבים מעוניינים להתחבר למט''ש דרום השרון או להמשיך עם כפר סבא. מבחינת עלויות במידה ומעוניינים לעבור למועצה, מדובר בעליות של כמה מילוני שקלים שיוטלו על כל תושב. כ 10/12 אלף ₪.  העלויות שיידרשו מכפר סבא יהיו על פי צריכת מים – בדומה לרוב המושבים במועצה אך לא על פי צריכת חורף קיץ אלא כפי שנהוג במגזר העירוני. בבדיקה ראשונית נראה שהעלויות אכן יעלו במידה ונמשיך עם כפר סבא אך עדיין לא נגיע לעלויות הגבוהות אם נבחר באופציית המועצה.  יחד עם זאת, יש עוד 4 שנים עד לתום ההסכם. לא רואה יתרון בפתיחת המשא ומתן עם כפר סבא בשלב מוקדם זה.
החלטה: הועד המקומי ישוב לדון בנושא בהתקרב מועד סיום ההסכם עם כפר סבא. דני ברכה ימשיך וייעץ לועד המקומי בנושא זה.
2. בקשת משפחת גולנדר להיקבר בצופית – בהמשך לבקשה שנשלחה ע''י הגב חוה גולדנר מתאריך 25.7.2016 ולאחר שקיבלה הנ''ל את החלטת הועד המקומי מתאריך 31/10/16 שלא לאשר את בקשתה להיקבר במושב, התקבל ב 31/1/17, מכתב מעו''ד ח. נועם – דרישה לאישור מקום קבורה בבית העלמין בצופית. המכתב הועבר לחברי הועד במייל.
בהמשך לדיון בישיבות קודמות בנושא, חברי הועד לא רואים כל סיבה לסטות מהקריטריונים שנקבעו בשנת 2005. בסיס רעיון קביעת הקריטריונים, היה שלא יהיה שיקול דעת בהחלטה חשובה שכזאת. קביעת כללים אחידים לכולם. חברי הועד לא רואים שוני משמעותי בין חוה גולנדר לבין בני מושב אחרים (שאינם גרים במושב) שמשפחתם קבורה כאן (הורים, אחים וילדים). בית העלמין קטן, וצריך להישמר עבור מי שגר בו בפועל. היענות לבקשתה של חוה גולנדר תפתח פתח לפניות דומות נוספות, מה שיקטין את מקום הקבורה שצריך להיות מיועד בראש ובראשונה לתושבי המקום.

החלטה: פה אחד הוחלט שאין לסטות מהקריטריונים שנקבעו ולסרב לדרישה. הועד המקומי עומד מאחורי החלטותיו בנושא גם במידה ויידרש להגיע להליך משפטי בנושא.
3. פיתוח בית העם – לאחר הישיבה האחרונה נעשו פניות למספר יועצי תחבורה לקבלת חוו''ד. ההצעה האחרונה עומדת על שכ''ט של 36,000 ₪. וזה בנוסף לשכט של אדריכלית הנוף. תקציב הפרויקט לא גבוה ולפי הצעה זו לא יישאר תקציב לביצוע. בהמשך לשינויים שהוחלטו בישיבה האחרונה, התקבלה ההחלטה הבאה:
הכביש החד סיטרי מרחוב האילנות לרחוב המצפה לא יבוטל. המדרכה במקום תסודר. כביש המצפה יורחב ויוספו חניות משני צדי הכביש (גם חניית נכים). יש לפנות לחזי צציק שיבצע את השינויים לפי החלטה זו והחלטה מישיבה מס 42.
שיפוץ בית הספר – היום התקבלה חוו''ד של מהנדסת קונסטרוקציה וזאת בהתאם
לדרישות ההיתר. החווד יחד עפ טפסים נוספים צריכים להיות מוגשים לועדה.   
           המתכנן צריך לבצע התאמות בתכנון בהתאם לחוו''ד. ממשיכים בהליך הגשת
הבקשה להיתר.
מועדון פנאי- מועדון הפנאי פונה ממבנה בית העם וכל הריהוט הועבר לאחד   
המגורונים. לאחר המעבר של התנועה למגורונים הנוער יוכל להשתמש באחד מהם כחדר צוות ופנאי. אחריות על שמירת המקום יהיה על הורי המשתמשים יחד עם מד''ב.
 המעבר צפוי להיות בסוף פברואר לאחר חזרת המד''ב מחופשה.
4. שטחים ציבוריים – נוספו לטיפול הועד שטחים ציבוריים נוספים ומהותיים. מסלול האופניים ובריכה א'. אנו עדים לשימוש רב בבריכה א ומבקרים רבים במסלול האופניים. אנחנו צריכים להיות עירניים יותר לקורה במקומות אלה. אם זה בהצבת מצלמות ואם זה בהגעה למקום בתדירות גבוהה. יש להציב שלטים במקום – שטח פרטי. יש לשפר את הגינון הצמוד לגדר. להקפיד שעימאד יהיה במקום וינקה מדי יום. מסלול אופניים – במקום הוצבו שתי מצלמות בשילוב מצלמה של מפעל המים. המצלמות מכסות את שטח הניפוח ומאחורי בית העם/בריכה ושטח הפרגולות. השטח המערבי לא מכוסה. יש להציב שילוט במקום- שטח פרטי. החלטה: שלטים בניסוח ''שטח פרטי – הכניסה אסורה'' ''הדלקת אש אסורה'' ''ניתן להדליק אש בפינה המיועדת לכך''. בשלב זה לא יוצבו מצלמות בבריכה א'. המקום לא יינעל.
5. שונות – בדיקות חומרי הדברה. אלדד סקר את תוצאות דו''ח בדיקת חומרי ההדברה שבוצעה במהלך הסתיו במספר מקומות במושב. רוב התוצאות טובות יותר מבעבר, מלבד ממצא אחד. הדו''ח במלואו נמצא במזכירות וניתן לעיין בו. יש לשלוח לועד האגודה את תוצאות הבדיקה ולבקש מהם ליידע את החקלאים. יש לעדכן את התושבים בפורום המושב, שכבר משנת 2014 הועד ביצע ניטור חומרי הדברה באוויר, באמצעות חברה מתמחה, הבדיקות האחרונות בוצעו בסוף 2016, התוצאות מצביעות על שיפור. כל תושב שמעוניין לעיין בדו''ח, מוזמן לעיין בו במזכירות.
המלצה: לקדם שת''פ בין החקלאים לתושבים, לדוגמא להודיע לפני ביצוע ריסוס וכד.
דואר – התקיימה פגישה עם נציגי דואר ישראל. התבקשנו להסתיר את הכספת המצויה במקום ואורה – עובדת הדואר ביקשה לפתוח את המעבר לחדר הנוסף.  כמו כן, ביקשה לרכוש מכונה לספירת שטרות וזיהוי שטרות מזויפים. עלות מכונה כ 2400 ₪. החלטה: יש לרכוש מכונה לספירת שטרות וזיהוי שטרות מזויפים. יש לקבל הצעת מחיר לבניית שני קירות גבס במבנה. כמו כן, משה יבדוק אפשרות הכנסת מכונת שתייה למקום – בניסיון להגדלת ההכנסות במקום.
ספרייה – שושי עמית החלה לסדר את הספרייה. למיין, למסור ולסדר לפי א-ב ונושאים. יש צורך בהוספת כוננית נוספת לילדים וציוד נוסף. עלות של 3500 ש''ח. החלטה: אושר לרכוש את הציוד הנוסף לטובת הספרייה.
שכ''ט רואה חשבון – רו''ח הועד המקומי, מר משה מועלם שלח מכתב ובו מבקש העלאת שכ''ט שוטף והעלאת שכ''ט עריכת דוחות כספיים שנתיים. החלטה: בשלב זה אין אישור להעלאה.
ישראל אברמסון, יו''ר