צופית בשנת קום המדינה

פרק ו • כניסות

עמ' 114 - 115

הישוב הגדול והוותיק בין הישובים והשכונות שבסביבת כפר-סבא-רמת הכובש הוא המושב צופית. הבית הלבן - בית העם (על שם מאכס צוקרמן, ממנהיגי תנועת א''י העובדת באמריקה) העומד על גבעה בולטת ביותר - הוא מרכזו. חיי המושב מאורגנים יפה ורוב חבריו מוצאים את לחמם מעבודה במשק. מעטים העובדים בחוץ. על אף הלבטים המרובים של המושב - המחסור החמור בקרקע והקרבה אל הגבול (עתה - ישוב ספר) הצליחו אנשי המושב, שראשיתו בהתיישבות האלף, לבסס את מעמדם המשקי והחברתי, תוך שמירה על עקרונות השיתוף של תנועת המושבים. ואין זאת רק מצוות אנשים מלומדה: משותפות השמחות ומשותף גם הצער.
המושב שיש בו בפועל 49 יחידות משק, קלט בשנה האחרונה עוד 40 משפחות של עולים חדשים, שהיו קשורים בגרעין להתיישבות אינדבידואלית ועתה חיות בו 365 נפשות. שאיפת אנשי המושב היא להגיע ל 100 - 120 משפחות. השיכון לכל החברים ניתן ע''י חברת ''עמידר'' - חדר ומטבח למשפחה בצריף דו-משפחתי. הצריפים הוקמו במעגל שני מסביב למושב ובתוכו, ולכל צריף מגרש של 2 דונם. כל משפחה מתיישבת קיבלה הלוואה בסך 185 לירות ע''י קופת מלווה כ''ס להקמת משק עזר, לסידור אינסטלציה להשקאה, ללול ולקניית עופות. המועמדים החדשים נהנים מכל המוסדות המקומיים כחברי המקום. עבודתם היא בעיקר מחוץ למושב בפרדסים ובמשקי הסביבה, חלק גדול מהם מגלים יזמה ויכולת בבנין משק חקלאי זעיר מחסכונותיהם הקטנים. קרקע ועזרה כספית עשויים ''להעמידם על רגליהם''. עם מציאת שטחי קרקע בשביל המתיישבים החדשים ייבנו בתים חדשים בשביל מחציתם, ואילו הצריפים שבהם שוכנו עכשו באופן ארעי שתי משפחות, ימסרו צריף צריף לכל משפחה לחוד. רובם ככולם (פרט לבודדים) נקלטו יפה בחיי המושב בעבודה ובחברה. הילדים מבקרים בבית הספר ובגן הילדים.
בעיות במושב
הבעיה ''הבוערת'' ביותר של המושב היא השלמת מכסת הקרקע לחברי המושב הוותיקים ''הנחנקים'', לדבריהם, ב- 16 דונם, שאינם מאפשרים פיתוח משק חקלאי ראוי לשמו. מאז היווסד הישוב, זה 15 שנה, הם תובעים השלמת מכסת הקרקע ל-30 דונם לכל יחידה ואינם נענים.
מלבד 16 דונם שליד המושב, נמצאים ברשות כל חבר עוד דונם וחצי בשטח נפרד במרוחק מהמושב והמעובד במשותף ע''י כל המושב.
כל הייצור החקלאי במקום הוא אך ורק בידי החברי הוותיקים. המושב שיווק בשנת תש''ט 40 טון בשר עוף; 2 וחצי מיליון ביצים ;150 אלף ליטר חלב ; 17 אלף תיבות פרי הדר ליצוא ועוד 312 טון פרי הדר לשוק המקומי.
כמות הביצים חזרה אמנם לכמות שהמושב שיווק בשנת תש''ז. הירידה בייצור שחלה בשנת תש''ח נגרמה ע''י התנאים המיוחדים ששררו בענף זה, ע''י קרבת המושב לגבול והתגייסותם של 15 בנים ובנות - כוח העבודה העיקרי - שעודנו חסר במשק גם כיום. עתה מטפל המושב בשיחרורם, שאם לא כן יפגע הדבר בכושרם של חברי המושב לפתח את משקיהם. המוסדות המשותפים של המושב הם מחסן האספקה והיצרניה, בית הספר וגן ילדים. הוצאות החינוך היו בשנה החולפת 5000 לירות, ותשלומי שכר לימוד מאת תושבי חוץ (ישובי הסביבה) והשתתפות מחלקת החינוך כיסו 2000 לירות בלבד. נעשה נסיון להקים כיתת המשך (ט') בשביל כמה תלמידים הזקוקים ללימוד המשך במקום והוצאות הכיתה הן כמובן על חשבון המושב בלבד.
מספר המשקים מייצרי החלב בשנת תש''ח היה 23. לפי כמויות החלב מתחלקים המשקים עד 4000 ליטר - 7, 7000 ליטר - 6, עד 8000 ליטר - 8, עד 15.000 ליטר - 1, עד 20000 ליטר - .
במושב - 100 בהמות חלב, 50 בהמות עבודה, 20 אלף עופות, מספר החברים בעלי המשקים 49 ובעלי מקצועות - 7, למעלה ממאה חברים עובדים ועובדות 121 ילדים, מהם 10 בגיל העבודה (בשנת תש''ז 24).

(מתוך ריפורטז'ה)