פרוטוקול מיום 8-11-2020

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך:
08/11/2020
משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, עומר היימן, אריאלה ולד, עמי לזר, אלדד אלרון, ועודד נפתלי. אורחים: רפי בביצקי, נאוה סימון, מור שמיר ועומר בן פזי. משתתפים בזום: שי לבנון, ניר בלומנפלד, חמוטל אבן, שאולי אלון, נחמן אבן, רוית בביצקי,קובי לוינסון
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
על סדר היום:
1. שיפוץ גן שעשועים 2. מועדון פנאי לנוער 3. שימוש במגרש הבייסבול, עי תושבי חוץ 4. עדכון בנושא הדואר 5. שונות
דיון והחלטות:
1. הישיבה החלה עם תושב שביקש לכרות עצים מסוכנים, שלדבריו נמצאים בשטח הציבורי של המושב. לדבריו, גם בספר צופית נכתב על כך שהם עצים של המושב וגם במדידה
שבוצעה בשנת 2012, ניתן לראות שהעצים נמצאים בשטח הציבורי. החלטה: יש לצאת לשטח ולבחון את המצב. ע''פ המדידה העצים נמצאים על גבול החלקה עם שטח ציבורי. במידה ומדובר בעצים בשטח הציבורי, על התושב להעביר את גדר מגרשו
לשטח הפרטי שלו. 2. גן שעשועים - מספר הצעות מחיר הוצגו בפני המשתתפים.
בתכנית - קומת קרקע - מיועד לפעוטות - הוצאת שלושה מתקנים - נדנדת עלה ורד ושני מתקני קפיצים – החלפתם במתקן המיועד לפעוטות (בית חלומות) נגיש ושניים שלושה מתקני קפיצים חדשים (בהתאם לשטח ומרווחי בטיחות) קומה ראשונה - מתקנים לגילאים
5-11, כל המתקנים מוסרים ובמקומם, מתקן טיפוס עם
מגלשה, חצובת נדנדות - קן לציפור ושני מושבי בוגרים, סוס וחבל – מעין נדנדה למספר ילדים בצוותא, קשיו – מעין עלה ורד ומגלשה סגורה שתרד מקומה שנייה לקומה הראשונה. התשתית תהיה דשא סינטטי המיוחד לגני שעשועים. כמו כן, בוצעה כבר גדר שמקיפה את הגנש, והכניסה הועברה לצד המזרחי של הגינה. קיימת התלבטות האם להעביר את כל השביל לצד המזרחי או לנתב את הנכנסים לשביל הקיים, מאחר ויש חשש שאם לא יעברו בשביל הקיים הוא יהווה מקום לריכוז ילדים שם שיהווה מטרד רעש לשכנים. יוספו ספסלים בצד המזרחי או הדרומי של קומת הקרקע. השכנים של הגנש ביקשו להדגיש: - מתנגדים למגלשה חיצונית - מבקשים להגביל את גובה המתקנים בדומה לקיים היום - מבקשים שהמקום לא יהפוך לדיסני לנד
נציגי התושבים המשתמשים בגנש מבקשים להדגיש:
- -
היום המתקנים אינם בטיחותיים ובמצב פיזי גרוע מבקשים שיהיו מתקנים אטרקטיביים לבילוי עם הילדים לפי התוכנית המוצעת, לא נראה שמדובר בגנש אטרקטיבי מדי שיגרום לתושבי חוץ להגיע במיוחד. מבקשים לא לבטל מתקנים מהתוכנית.
החלטה:
להלן החלטת הועד המקומי תוך איזון בין צרכי המשתמשים וטענות התושבים הגרים בסמוך:
1. השביל יוסט לצד המזרחי, הספסלים בצד המערבי לא יועתקו ויוספו ספסלים נוספים לצפון הקומה או מזרח. 2. ההצעה הנמוכה ביותר של חברת פסגות, נבחרה לביצוע הפרויקט, תוך שינוי ביצוע
המגלשה החיצונית. המגלשה החיצונית תבוצע רק בהמשך, הנושא ייבחן ע''י הועד המקומי, לאחר מספר חודשי שימוש. שאר המתקנים והתשתית יבוצעו בהתאם להצעה.
3.שימוש במגרש הבייסבול – לאחרונה אנו נתקלים בהגעה של קבוצות חיצוניות ומאורגנות, למגרש הספורט שעושות שימוש במגרש והחשמל. לעתים בשעות המנוחה ולרוב בערבים.
אחד התושבים הגרים סמוך, מעיד שהנ''ל מהווה מטרד יחד עם זה שלא לכך נועד המגרש. המגרש נועד לרווחת תושבי צופית ולא תושבי חוץ. הועד מקומי הוא זה שמטפל, מטפח את המגרש, רכש מתקנים ומשלם את חשבון חשמל תאורה המגרש והכל לטובת כלל תושבי המושב.
מבקש לקבוע הנחיות לגבי השימוש במגרש, תליית שלטים שמדובר בשטח פרטי המיועד לתושבי המושב בלד, פיקוח על הדלקת החשמל במקום, כמו כן, אפשרות לפנות לעמית הרב''ש שיגיע לפנות תושבי חוץ מהמגרש.
החלטה: לתלות שלטים שהמגרש הינו שטח פרטי לשימוש תושבי המושב בלבד. יש לוודא שהאור ייכבה בשעה 23:00 ולא ניתן יהיה להדליקו לאחר מכן. לבצע נעילה חיצונית של הארון – שלא ניתן יהיה לשנות את המתגים הפנימיים.
4.דואר -קבלן חיצוני פנה לאגודה, מבקש את המבנה תמורת שכירות שנתית – במקרה כזה הועד המקומי אינו צד . קיימת אפשרות של שיפוץ חלקי של הועד המקומי, עד גובה התב''ר מהמועצה של 80 אלף ₪, ללא תשלום של האגודה. בסוף שנה במידה ויש רווחים להעבירם לאגודה. החלטה: תיקבע פגישה עם האגודה בנושא.
5. מועדון פנאי לנוער - ייבחן ע''י נציגי ועדת נוער יחד עם נציגים מהנוער.
6. פנייה של בעלת הצהרון, חדוה להקלה בשכד השנה, עקב המצב – ירידה משמעותית במספר הנרשמים עקב המגיפה. ניתן לדרוש בין
21-30
ילדים שרשומים - 4000 ₪ לחודש במידה ויותר
6000 ₪ -- עליה בשכד לא יכולה להוות עילה לסירוב הרשמתו של כל ילד מצופית.
בתקופות של סגר, הצהרון לא יפעל, ההורים לא ישלמו – לא ייגבה שכד.
ועד מקומי
צופית