פרוטוקול מיום 4-1-2011

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 22 מה 4.1.11
השתתפו: יורם יפה , עמרי פירעם, ישראל אברמסון , דוד קרטיס, עינת פרנץ וספי אברמזון.
נעדרה: שושי עמית.
ועדת ביקורת: ליליק זקס

רשמה: אפרת ציר כהן

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

 

על סדר היום:
1. פניית ועד הורי בי''ס צופית לביצוע שינויי הסדרי תנועה סמוך לבי''ס.
2. פניית יו''ר ועד הורי בי''ס צופית , שמוליק חכם,  לקבלת סיוע כספי לשיפור חזות בית הספר.
3. עדכון בנושא הסדרי תנועה ברחובות הגנים, הדקל והגפן.
4. בטחון
5. נוער – עדכון מצב
6. שונות


דיון והחלטות:
1. אפרת בק נציגת ועד ההורים הציגה את הבקשה לשינוי הסדרי התנועה (הצעה מצורפת לפרוטוקול). הבקשה העיקרית היא שינוי הסדרי התנועה ברחוב השדרה מרח הדר לכיוון רחוב הזית כך שבשעות  הבוקר והצהריים הכניסה למקטע רחוב הנ''ל תהיה אך ורק לרכבים מורשים (אוטובוסים ותושבי הרחוב בקטע זה).
חברי הועד תומכים בביצוע השינוי לניסיון, אך יש להודיע לתושבי הרחוב לפני הביצוע.
החלטה: תעשה פנייה למועצה בבקשה להשתתף בועדת התמרור האזורית, יו''ר ועד ההורים יפנה בנושא זה לראש מחלקת החינוך לקבלת סיוע.
2. שמוליק חכם, יו''ר ועד ההורים ביקש להגיע לישיבת הועד להציג את בקשת ועד ההורים לקבלת סיוע כספי לשיפור חזות בית הספר. לדבריו, גם עם עתיד ביה''ס לא ברור היום, לפחות 3 שנים נוספות ביה''ס יהיה במושב. ועד ההורים בשיתוף עם הורי הילדים עושים רבות לשיפור החזות. בחנוכה האחרון הקירות החיצוניים נצבעו וקושטו ע''י הורים וילדים שכל התקציב הגיע מעמותת ההורים. ועד ההורים מבקש לבצע שיפורים נוספים כדוגמת התקנת מזגנים באולם הספורט, סיום צביעת ביה''ס והוספת מתקני משחקים בחצר.
הנושא עלה כבר בעבר בישיבת ועד המקומי ונדחה. הועלתה הצעה, לפנות להורי הילדים שלומדים בבית הספר ולא לועד המקומי אשר מייצג את כל תושבי המושב ולא רק את אלה הלומדים בביה''ס.
החלטה: הועד המקומי דוחה את בקשת ועד ההורים לקבלת סיוע כספי.
3. מהנדס המועצה הזמין את ישראל אברמסון בתפקידו כיו''ר ועד האגודה לפגישה בנושא הסדרי התנועה ברחובות שיכון בנים. ישראל הודיע למועצה שאין בכוונת האגודה לקחת על עצמה את ביצוע השינויים.  ישראל הציע עצמו כמגשר בין הצדדים (התושבים/ועד מקומי). לאחר הפגישה דובר המועצה – בועז שוויגר התקשר לישראל וביקש לקדם הוצאת היתר לרחובות בהתאם למצב כיום.
החלטה: הועד המקומי לא יקדם בקשה להיתר המותירה את המצב הקיים מאחר והועד רואה במצב הקיים פגיעה בבטיחות התושבים, לפיכך ההחלטה קודמת של  הועד המקומי עומדת בעינה. בנוסף, דוחה הועד ''הצעת הפשרה'' של ישראל – והועד אינו חוזר בו מהעברת הטיפול בנושא זה למועצה.
4. בטחון : נושא הבעייתיות בכהונת תומר האזה כרב''ש המושב הועלתה מספר פעמים בישיבות הועד המקומי וועדת הביטחון. לאחרונה אנו נתקלים בבעיות נוספות בהתקשרות הנ''ל (בין השאר, גופים רשמיים לא הסכימו לעבוד מולו ואו להעביר סיוע כספי למושב ועוד) ולכן הוחלט שלא להמשיך את כהונתו של תומר. כבר בישיבת ועד מתאריך 1.12.10 הוחלט על יציאה למכרזים בנושא גינון ורב''ש.
עד מציאת רב''ש ספי ימלא את תפקיד הרב''ש. הועד יפרסם בעיתון מקומי ודואר אלקטרוני בדבר הגשת הצעות לתפקיד רב''ש, עדיפות תינתן לתושב צופית. תוקם ועדת מכרזים שבין חבריה יהיו דודי קרטיס וספי אברמזון.
מצלמות – המצלמות  משדרות באמצעות מודם סלולרי, עד היום התשלום לחברת אורנג' בוצע באמצעות חברת גושן, אנו מבקשים לשנות זאת ולהתקשר ישירות עם חברת אורנג'.
החלטה: הועד המקומי מאשר התקשרות עם חברת אורנג' לשם העברת הבעלות על כרטיסי הסים מחברת אורנג' לועד המקומי ותשלום באמצעות הוראת קבע בבנק הבינלאומי (וזאת יחד עם העברת הבעלות של כרטיס הסים במערכת התראות משאבת הביוב).
5. נוער – מה 31.12.10 תנועת הנוער גנ''צ מתפקדת ללא מד''ב. הנוער מקבל הדרכה וסיוע ממחלקת הנוער במועצה באמצעות עובד נוער בשם ססי.. ועדת נוער משקיעה שעות רבות במתן סיוע לצוות ההדרכה ולהורי ילדי התנועה. יחד עם זאת מחפשים  מד''ב חדש.
6. שונות:
• משפחת ארד הגישה בקשה להיתר בנייה ליחידות קיימות. הועד המקומי אישר בקשתם והבקשה הועברה לאישור האגודה.
• ביטוח -  ביטוח רכוש, חבות עובדים וצד' ג' יבוצע בדומה לשנה שעברה ועומד בהתאם לתקציב שאושר.
• בהמשך להתחייבות הועד המקומי ,קרן השתלמות בסך של כ 11000 ₪ שולמה עבור מזכירת המושב לשנת 2010, בהשתתפות של כ 3600 ₪ (2.5%) של העובדת.
• ניקיון אולם הספורט- גם השנה אנו מציעים מספר חוגים באולם הספורט בביה''ס, הועד המקומי סיכם עם חברת ניקיון, החל מה 1.1.11 , ביצוע ניקיון במקום, במימון מפעילי החוגים.
• התקיימה פגישה בהשתתפות עמרי וועדת איכות הסביבה: ירון בר – יו''ר, שושי עמית, הילה פוטרמן ואלדד אלרון. הועלו רעיונות רבים. בימים אלה פורסם מכרז זוטא לעבודות הגינון במושב. הועדה ערכה את מסמכי המכרז, ובשיתוף עם דודי קרטיס וחברי הועדה– ועדת מכרזים ייבחר הקבלן המבצע.
• לשם הבהרה, בישיבה האחרונה הועלה להצבעה נושא ייעוד כספי תב''ר, הוחלט שכספי התב''ר ינותבו לטובת הקמת מועדון נוער.
• גילה פייג פנתה לעמרי בבקשה לקיים פגישה עם העמותה למען בי''ס צופית בהשתתפות צפי מרציאנו. הישיבה התקיימה והסתיימה ללא תוצאות ממשיות. פגישה עם מוטי דלג'ו בנושא נקבעה ל12.1.11 אך מספר משתתפים הודיעו כי לא יוכלו להשתתף לפיכך תאריך הפגישה ישונה. ההחלטה בנושא הנ''ל בעינה עומדת, הועד המקומי יגיש התנגדותו להקמת בי''ס חדש עד ה 23.1.11 במידה ובפגישה עם ראש המועצה הנ''ל לא יתחייב בהתאם להחלטה קודמת של הועד. עורך ומגיש ההתנגדות בשם הועד המקומי הינו דודי קרטיס.
• יעל ברק פנתה בבקשה להקים פסל סמוך למועדון תרבות, הבקשה מתקבלת בברכה.
• משק פיש/דגן – חיבור לביוב. בשל פניות של תושבים בנושא המטרד שנגרם עקב אי חיבור המשק למערכת הביוב, ישראל מטפל בנושא מול בעל המשק. כמו כן, מנהל מחלקת התברואה היה במקום וראה את המטרד.
• ביוב – משאבת הביוב הנמצאת סמוך לחלקה החקלאית בשימושו של ינקי נפתלי, מקבלת את אספקת החשמל שלה מהלול במקום. לאחרונה היו לבעל המשק מספר תקלות עקב החיבור והומלץ לו לחבר מכשיר שימנע תקלות נוספות בעתיד. ינקי יבדוק את העלות ויעביר לועד המקומי הצעה לאישור. המכשיר ימומן ע''י הועד המקומי. כמו כן, הייתה תקלה נוספת במשאבה בעלות של כ 3500 ₪ שאבי צייזל – המתחזק את המשאבה, הונחה לבצע.
• רחוב הקשת – בסוף רחוב הקשת לא הושלמה המדרכה סמוך למשק קרונטל. מאחר ונותרה יתרה מתב''ר ביצוע גדר היקפית במגרש הספורט, נעשתה פנייה לראש המועצה בבקשה לבצע המדרכה באותה עלות (כ 14,000 ₪).

עמרי פירעם, יו''ר.