הפגנה למען הקמת רמזור בכניסה לצופית נובמבר 2013

אירועים חברתיים • כניסות

wYZbXDmY4beKM8CyTIRIwJ9yMs7gfzGE9F6Csehrh73 H0615 7s516 Nsq29 y6M28 xzq64 Vpq