חנוכה 1954

חגים • כניסות

אור למושב צופית בחג האורים
מושב צופית חגג אמש עם הדלקת נר ראשון של חנוכה חג הכנסת אור חשמל לכל בתי המתיישבים החדשים שהצטרו למושב.
כן חולקו ל -34 המתיישבים החדשים חלקות פרדס 10 דונם לכלה אחד.
לכבוד המאורע נערכה מסיבת חג בבית העם בצופית בה נכחו נציגי מוסדות המיישבים וההסתדרות

bc8WQA