הכטמן אירית

לזכרם • כניסות

1947-1953
אירית בת מלכה ואפרים הכטמן, נכדה למייסדי המושב: שלמה ופרידה אורי.
הדוד אפרים אורי נהרג במלחמת השחרור בקרב על נירים.
אירית היתה הבכורה לנכדים שנולדו למייסדי המושב בצופית.
החתונה של הוריה היתה החתונה הראשונה של בת צופית.
מותה הכביד על המשפחה שכבר ידעה שכול במאי 1948 ולכן עברו לבאר שבע עם האח הצעיר ממנה, ברוך בן הארבע שנותר לפתע בלי אחותו הגדולה.
אירית נפטרה מדלקת קרום המח ביום כד חשוון תשי''ד
כתבה: ליליק גינזבורג - זקס , השכנה
יהיה זכרה ברוך

geP