רובין בתיה

לזכרם • כניסות

1910 – 1978

בת ינטה ויצחק שטיינשניידר
אימי בתיה נולדה בזדולבונוב ברוסיה.
בשנת 1934 נישאה אימי לאבי, פסח, כשהוא כבר גר בביתו בצופית.
הם הקימו כאן את ביתם ועיבדו את נחלתם.
כל השנים עסקו בחקלאות ופיתחו את ענפי המשק השונים.
היא לא חסכה מעצמה כל מאמץ ועבדה שנים רבות באחזקת המרפאה בצופית
כדי לעזור לפרנסת המשפחה ולאפשר לבנותיה לרכוש השכלה.
הייתה אישה נאה,טובת לב, וטיפחה בית חם ואוהב למשפחתה.
נזכור אותה בין החלוצות-המתיישבות הראשונות בצופית, אשר נאחזו במקום,
בכוח הרצון למרות הקשיים הרבים.
אימא נפטרה ב 22.6.78 .
יהי זיכרה ברוך.

1sr