פרוטוקול מספר 31 מיום 4.1.2016

פרוטוקולים • כניסות

משתתפים: ישראל אברמסון,  אלדד אלרון, עינת פרנץ, עודד נפתלי, עומר היימן ומשה גרינפלד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול
2. פיתוח בית העם
3. תכנית תרבות 2016
4. ביטוח 2016
5. נזקי הסופה
6. תיקון מדרכות
7. מסלול אופניים
8. בן בטחון –המשך הסכם
9. עדכונים שונים

דיון והחלטות:
דב אבן הודיע בטלפון על כך שמתפטר מהחברות בוועד המקומי.
1. פרוטוקול מס 30 אושר.
2. פיתוח בית העם – לאחר הפגישה עם יועץ התנועה, התקיימה במקום פגישה עם אדריכלית נוף. האדריכלית הגישה הצעת מחיר אשר כוללת טיפול נופי בכל המתחם, עם מציאת פתרון לסחף במקום ומגרש שיהווה חנייה – יחד עם זאת הדגישה שצריכה לעבוד בתיאום עם יועץ תנועה, כי לה אין את הסמכות לתכנן חניות לפי התקנים הנדרשים. עלות  התכנון 36000 ₪ + מע''מ. במידה ואנחנו מעוניינים לקבל תכניות רעיוניות ותכניות עבודה ראשוניות היא יכולה להוזיל את העלות ל 24000 ₪ + מעמ. תעביר לוועד הצעה מתוקנת.  החלטה: יש לקבל הצעת מחיר נוספת.
3. תכנית ועדת תרבות הוצגה עי אלדד. השנה בדומה לשנה שעברה, אחריות הפקת האירועים חולקה לצוותים. חברי ועדת תרבות (אלדד, גילה פייג, מור שמיר, עופר פישלר  ויעל היימן) בקשר עם הצוותים. עדיין לא התקבלה החלטה לגבי חגיגות עצמאות. רוב הסיכויים ששדה ורבורג יחגגו באופן עצמאי.  האירוע הבא – אירוע ט''ו בשבט יתקיים ליד הפרויקט המשותף לוועד עם האגודה בבריכה א'. תקציב תרבות יצורף לפרוטוקול.
4. ביטוח – התקבלו 2 הצעות מחיר. עדיין ממתינים להצעה נוספת מחברה שמתמחה בביטוח רשויות מקומיות. המלצת הועד המקומי – לקבל את הצעתו של דני ברכה + לשפר את תנאי הפוליסה בהתאם להערות שהוגשו. יש לראות את הצעת הביטוח המלאה לפני תשלום.
5. נזקי סופה – סך נזקי הסופה הינם: כ 135,000 ₪. על אף שפוליסת הביטוח לא כוללת תשתיות, בזכות סוכן הביטוח, קיבלנו אישור לתביעתנו ואף הועבר סכום של כ 32000 ₪,  על חשבון ההוצאות.
ההוצאות מתחלקות להוצאות גיזום עצים + ריסוק + פינוי גזם – כ 90,000 ₪ ו45,000 ₪ עמודי תאורה + שילוט רחובות + מראה פנורמית + רשת צל ועוד.
לפני כשבוע, התקבל במזכירות המושב, מכתב מגזבר המועצה בנושא תקציב מיוחד לפינוי גזם – נזקי סופה. לרשות הועד המקומי עומד סך של 45,000 ₪ כהשתתפות בעלות הכוללת שהייתה לוועד. יש לפנות לצפי פלד לבקשת הגדלת הסיוע.
6. תיקון מדרכות – יש לקבל הצעות מחיר לתיקון מדרכות במושב.
7. מסלול אופניים – גובש צוות עבודה: אלדד, עומר, אלון שמיר, נתי לזר ותומר ולד. התקיימה פגישה ראשונה. הצוות מבצע בדיקות התכנות במספר כיוונים (משפטית, ביטוחית ובטיחותית) לאחר ריכוז האינפורמציה תתקיים פגישה נוספת.
8. בן בטחון – הצעת מחיר הוגשה ע''י החברה, לשינוי מתכונת העבודה במושב. נבחרה אופציה ג' – הוזלת התעריף והפסקת מענה ממונע לפתיחת השערים החקלאיים במושב לרבות העמדת רכב בכניסה. יש להודיע לחברה – שמבוקשת הוזלה של 1500 ₪ ולא 900 ₪.
בעקבות בחירת אופציה הנ''ל יש להוציא לאגודה מכתב הודעה על כך שנחתם  הסכם חדש עם חברת השמירה. ההסכם לא כולל פתיחת שערים חקלאיים בבקרים. במידה והם מעוניינים שהחברה תיקח אחריות על פתיחת השערים עליהם לפנות אליהם באופן ישיר ובתשלום.
9. שונות:
א. דשא מגרש ספורט – לפני כשבוע הוגשה תביעה משפטית כנגד יפתח ורנר על ביצוע כושל של פרויקט שדרוג הדשא במגרש הספורט. התביעה על כ 135,000 ₪.
ב. נערכה פגישה בהשתתפות נציג מתחם המשתכנים וישראל בנושא שמות חדשים לרחובות המתחם. הרחובות ייקראו החרוב והחצב – מצב מפה + שמות הרחובות ומספרי הבתים.
ג. משפחת ורדי שמסיימת את בנייתה ביתה ברחוב הזית, שתלה בערוגה הציבורית הצמודה לביתה, עצי אלת מסטיק. קבלן הגינון של המושב ביקש להסב את תשומת ליבם על כך שמדובר בעץ שגדל עד כדי 3 מטרים רוחב – ולא מתאים לערוגה סמוכה למדרכה. החלטה: יש לשלוח מכתב לבעלי המשק שעליהם להחליף את הצמחייה לצמחייה המתאימה.
ד. ביוב – השבוע יחויבו התושבים בגין טיפול בביוב עבור שנת 2015, כל יחידה ב50 ₪. מכתב מהוועד המקומי יצורף לחשבונות המים שמסביר את החיוב.
ה. תעלה שיכון בנים – לפני כשבוע אפרת התריאה בפני האגודה, וביקשה לטפל באופן מיידי בבור שנפער סמוך לתעלה. נפגשה במקום עם עמית – איש המים. ביקשה שיטפלו בזה בדומה למה שבוצע לפני מספר שנים. חשוב היה לבצע זאת לפני הגשמים מאחר והמים פורצים את התעלה והורסים אותה. החלטה: יש להוציא מכתב התראה לאגודה.
ו. לפני כחודש אחד התושבים השאיל את המסך של המושב, בניגוד לנוהל לא חתם על טופס השאלה ולא שילם מראש. בעת החזרת המסך, הודיע על כך שהמעמד נשבר. עד ליום זה אין לנו מעמד חדש. התושב קנה מסך חדש אך לא מתאים לצרכי המושב –קטן יותר. החלטה: ציוד יושאל רק לאחר חתימת התושב על טופס השאלה + תשלום + מסירת צ'ק על סכום ערך הציוד המושאל שמועד פירעון הצ'ק יהיה שבוע מיום ההשאלה. אין להשאיל ציוד ללא הנ''ל.
ז. הוקמה ועדת נכסים בה חברים משה גרינפלד ועודד נפתלי. בין השאר יטפלו בנושא הסכמי השכירות של גני הילדים.
ח. עינת – התחלנו לבדוק אפשרות החלפת תאורת הרחובות לתאורת לדים. התקיימו פגישות עם שני ספקים ונבדקת אפשרות של התקנת הפנסים במושב – לשם התרשמות.
ט. אלדד ועודד מבקשים שכל ההודעות שמפורסמות ע''י מזכירות המושב יהיו תחת שם הכותב : ועד מקומי .

יו''ר, ישראל אברמסון.