2020 חנוכת מקום הארכיון החדש

חגים • כניסות

את הארכיון החדש חנכנו , איך לא? בחג החנוכה, עם התקנת המזוזה, הדלקת נרות, כיבוד ובחברת חברים וחברות שתמכו והיו שותפים לשיפוץ המקום החדש. 
האלבום נמצא בדף האירועים המיוחדים בגלריה

http://www.tsofit.org.il/3ea