דברי סיכום לכנס

פרק ד • כניסות

א. הרצפלד / עמ' 97

את הכינוס סיים הח' א. הרצפלד בדברים אלה:

המרכז החקלאי, תנועת המושבים, מפלגת פועלי ארץ ישראל - כל אלה, הם שותפים ליצירה הזאת, רואים ברכה בכינוס זה. על כל הדרישות והתביעות העומדות לפנינו, לא שכחנו את קיום כל הנקודות שלנו, ובנידון זה - את הנקודות הקשורות בפרק התיישבות האלף.
עבודתנו טרם הושלמה וחובה עלינו להשלימה. עם נעילת הכינוס אנו נפרדים מתוך הערכה ומתוך בטחון פנימי, שאת אשר התחלנו עלינו לגמור, עזרתכם לחיפוש דרכים להשלמה חשובה עד למאוד, יקיים כל אחד בשלו את אשר ביכולתו ובכוחו.
חברים! אני רוצה להודות בשמכם לחברים ולחברות בצופית. אני מודה לכם בשם כולנו לא רק בעד היום הזה, כי אני רוצה לראות בו כבר את הגלום ביום הבא, עת נוכל לבוא אליכם שוב. הננו נפרדים מתוך ברכה להשלמה.
ועוד מלה לילדים ולנוער פה: הילדים והנוער, אף הם הוסיפו משלהם ליום זה וגרמו לנו רגעים של נחת-רוח בדבריהם ובמעשיהם.
אנו מודים לכם. תגדלו, חברים צעירים, ותדאגו למלא את מקומותינו