פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי שהתקיימו ב - 13.8. וב-22.8.2013

פרוטוקולים • כניסות

Attached files:

G6k

נוכחים: ישראל, יורם, ספי, שושי, איציק
ועדת ביקורת: ליליק
אורח: דני ברכה (לענין הביוב)
חסרים: אורי, עינת

בדיון בעניין חסימת דרכי הגישה מרח' האילנות לשטחים החקלאיים  לא התקבלה החלטה ו/או לא ננקטה עמדה בנדון.
נשלח מכתב לעורך הדין גדי שטילמן שאומר שהועד המקומי מבקש ללמוד את הנושא ולאחר מכן נעמוד עמו בקשר.

בעניין חיבור הביוב עם כפר סבא
דני ברכה דיווח על הפגישה עם פלגי השרון. קיים חוזה עם עיריית כפר סבא משנת 2001.
המושב משלם פעמיים בשנה באופן קולקטיבי עבור כל התושבים.
דני מציע ללכת לייעוץ משפטי, היות והחוזה עדיין בתוקף ונשאלת השאלה האם הרשות יכולה להפר את ההסכם = לא!
הם (פלגי השרון) מבקשים מאיתנו הצעה נגדית.

בעניין תמ''א 35
התקיים דיון סביב ההוצאות המשפטיות בנושא. מוסכם ומקובל להשתתף בהפגנות אבל לא כספית.

בנושא היטלי שמירה
משרד הפנים רוצה לשנות את תעריף היטל השמירה שתהיה לפי מטר מרובע – 5.5 ₪ למטר לשנה.

בעניין הדו''חות הכספיים לשנת 2012 – (אורח: רו''ח אבי מג'ר)
אבי הסביר שהדו''ח נראה שונה משנים קודמות וזאת לאור בקשה של משרד הפנים לשיטת הגשת הדו''ח.
שנת 2012 הייתה שנה מאוזנת בה כוסו ההשקעות וההוצאות במסגרת התקציב השוטף.
מצ''ב הדו''חות.