פרוטוקול מס' 48 מתאריך 3.10.13

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס'  48 מתאריך 3.10.13
השתתפו:, שושי עמית, אורי שמיר, ישראל אברמסון, איציק קדוש ויורם יפה.
ועדת ביקורת: ליליק זקס


על סדר היום:
1. פרידה מיפעת טוכטרמן
2. הסדרת העסקתו של יהודה בק כאב בית מועדון תרבות
3. סיכום חגיגות ה 80
4. נושא תב''רים
5. דיווח – דו''ח ניצול תקציב
6. הצבת עמודים במדרכות
7. הסמכת עו''ד בנושא מעבר בשיכון בנים לחלקות חקלאיות
8. שונות

דיון והחלטות:
1. הועד המקומי מבקש להודות ליפעת, על 7 חודשים של עבודה בועד. יפעת, עבדה במסירות, במקצועיות ואכפתיות רבה. הועד מאחל לה הצלחה בהמשך הדרך.
2. העסקה יהודה בק. בהמשך לפנייתו של יהודה בק לקבלת תוספת שכר, התקיימה פגישה בינו לבין שושי עמית ועינת פרנץ בה נמסר לו נהלי עבודה כתובים. נהלי עבודה אלה נמסרו בעבר בע''פ אך לצערנו, לא פעל לפיהם. בפועל יהודה מגיע למקום פותח ויוצא. לעתים חוזר לנעול את המקום ולעתים מנחה את מפעילי החוגים איך לסגור. מצב זה לא מקובל על הועד. יהודה צריך להיות במקום, לשמור על הציוד ולבדוק את התנהגות המשתמשים במקום. בסופי שבוע שמתקיימים אירועים במקום, על יהודה לפתוח ולסגור את המקום. לדעת אפרת יש להוסיף תשלום בגין ימים אלה.
החלטה: תוספת לסופי שבוע לא אושרה. אורי ואפרת ייפגשו עם יהודה ויקבעו את שעות העבודה ולא על פי נסיעות למקום.
3. סיכום חגיגות ה 80. אירוע חגיגות ה80  היה מושלם! הגיעו אורחים רבים ותושבים. הפעילויות השונות, הכיבוד וההופעה היו מעבר לכל הציפיות. אירוע מרגש ומעניין לכל שכבות הגיל. כל הכבוד ליורם יפה וליגאל זקס ולכל המתנדבים שעשו למען הצלחת האירוע.  עלות האירוע –כ 142,000 ₪ - חריגה של 42,000 ₪.
4. תב''רים - - קיים בלבול בנושא קבלת תב''רים. ישראל יפנה לראש המועצה, לשינוי תב''ר הכיכר לטובת שדרוג מגרש הספורט + שדרוג מערכת החשמל במקום כמו גם תוספת לפרויקט התקנת משטחי גומי בגן השעשועים.
5. מצ''ב דו''ח ניצול תקציב. יש חריגה (בהתחשב לסוף שנת תקציב) בתרבות של 50,000 ₪ - עקב חגיגות יום העצמאות.  חריגה גדולה גם בפינוי גזם. נראה שהתושבים מוציאים הרבה מאד גזם, ייתכן וגם חקלאי. חריגה בדת – עדיין לא התקבלו החזרים מביטוח לאומי.
6. לאורך רחוב השדרה, יש מספר מדרכות מונמכות סמוך לפסי ההאטה במקום. נהגים נוהגים לעלות על המדרכה על מנת להימנע מעלייה על פס ההאטה. התנהגות זו מסוכנת ביותר להולכי הרגל שעל המדרכות.
החלטה: יותקנו מעקות בטיחות בדומה לאלה שמותקנים ליד בית הספר במספר מקומות במושב. (לאורת רחוב השדרה).
7. לפני כחודשיים התקבל מסמך מעו''ד גדי שטילמן בנושא מעבר בין חלקות חקלאיות של משפחות קובליבקר, אברהם ורייזיס לבין שיכון בנים. הנ''ל מבקשים לפתוח מעבר מהרחובות המשולבים לחלקתם. התקיימה פגישה עם עו''ד המתמחה בחוקי תכנון ובנייה, עו''ד אריה אגולסקי מרעננה. הוחלט לקיים פגישה עם התושבים הנ''ל, לשמוע מה הם מציעים כפתרון שיהיה נוח לצדדים. בהתאם לרוח הדברים בפגישה ננסה להתקדם למציאת פתרון שיהיה נוח לצדדים. החלטה: פנייה תעשה לתושבים הגרים בסמוך לחלקות לקבל את דעתם בנושא, לאחר מכן תקבע פגישה עמם. לבקשת העו''ד תתקיים פגישה בועדה לתכנון ובנייה לקבלת תשובות נוספות לאפשרויות העומדות בפני הועד המקומי בנושא.