מחזור ב' בבית הספר בצופית

פרק ט • כניסות

עמ' 186-7


למסיבת - הסיום למחזור ב' בביה''ס במשותף בא קהל רב מחברי שדה-ורבורג, גן-חיים, צופית ושכונת אליעזר.
בברכות המרובות לגומרים נשמעה דאגת ההורים:
הידעו הבנים להמשיך בחיי כפר במושבים הקטנים והבלתי מבוססים שבהם גדלו?

עד שעה מאוחרת בלילה הסבו ליד שולחנות ערוכים ומקושטי פרחים וירק, והאזינו לתכנית האמנותית העשירה:
נגינת תזמורת המיתרים של בית הספר בניצוחו של פריבר,
סיפור על הגליל ואגדה מפרי - עטו של שה-לבן (מחנך המחזור),
קריאה של תלמידי המוסד ועיתון היתולי.
נקרא מכתב של דוד שמעונוביץ לגומרי המוסד, שלמדו במשך השנה את יצירותיו.

במוסד למדו 120 ילד, סיימו 10.

מטעם המועצה הפדגוגית נתנו לגומרים תשורות: ספר תנ''ך.