פודחלבניק -באום שיינה

לזכרם • כניסות

1921 – 1999

בת מרים ועזריאל שטיקמן
נולדה בעיר לודג' בפולין בשנת 1921.
בעת מלחמת העולם השניה ברחה לרוסיה, היא חזרה ללודג' רק לאחר המלחמה.
בשנת 1950 עלתה לישראל והתיישבה עם משפחתה בכפר סבא. בשנת 1952 עקב עבודת
בעלה מאיר בסילו בצופית, הם התקבלו כתושבים בעלי משק עזר ועברו להתגורר במושב,
בו בנו את ביתם. הם הקימו גם לול תרנגולות קטן שהיה להם לעזר בכלכלת המשפחה.
בשנת 1964 התאלמנה. היא נשאה בשנית ב-1978 ליוסף באום.
בערב יום כיפור של שנת 1999 נפטרה שיינה אחרי מחלה קשה.

2w2