פרוטוקול מרץ 2020

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 15/3/2020

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, אלדד אלרון, עמי לזר, עומר היימן ואריאלה ולד.
נעדר: עודד נפתלי.
.

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

1. בקשת תושב -בקשה לכריתת עצים בשטח ציבורי
2. גן שעשועים
3. ועדת תרבות תקציב
4. תמרור – עדכונים
5. עדכון- מועדון חברים
6. פרויקט לדים
7. פינוי גזם –
8. שיפוץ בית ספר – הסדרת מורשי חתימה, גזבר וועדת מכרזים.
9. עמי – סולארי/שיפוץ מועדון
10. שונות
דיון והחלטות:
1. בקשת כריתת עצים משטח ציבורי – תושב מרחוב הדר, הגיש בקשה לכריתת עצים אשר נטועים בשטח הציבורי הסמוך לגבול מגרשו ומפריעים בתכנון וביצוע בניית הבית החדש שלו, ברחוב הדר פינת רחוב השדרה. תכנית הבקשה ודוח אגרונום מצורפים לפרוטוקול.
החלטה: תעשה פנייה לאגרונום שכתב את הדו''ח יחד עם התייעצות עם אגרונום נוסף, תושב שגר במושב. לאחר ההתייעצות עימם, עמי ואלדד יקבלו החלטה בנושא.
2. גן שעשועים – דיירי רחוב הגפן אשר גינתם פונה לגן השעשועים ביקשו להשתתף בישיבה, אך לאור ההנחיות עקב המצב, הם העבירו את בקשתם בווטסאפ:
הבעיה החמורה מבחינתם, ממנה הם סובלים כבר שנים, היא הימצאות של בני נוער בגן השעשועים, בשעות הקטנות של הלילה, הנוער אינו מתחשב בכך שמדובר באזור מגורים וגורמים לרעש שפוגע באיכות החיים שלהם. הם חוששים שברגע שיהיו מתקנים חדשים המצב עוד  יחמיר. הם מבקשים שחלק מהתפקיד של הסייר יהיה הרחקת בני הנוער מהגן. במידה והשומר יתקל בבעיה שיהיה חבר ועד שיוכל לפנות אליו בלילה.
החלטה: הסייר יידרש לבדוק בעת סיורו, גם את מצב גן השעשועים, התושבים יוכלו להתקשר אליו. כמו כן, יש להקפיד שלא ניתן יהיה להדליק אור במקום, בשעות הלילה. עומר היימן התנדב להיות איש הקשר אליו יפנה הסייר, כמו כן יש לעדכן את עמית.
אפרת: תכנית שדרוג הגן הועברה לתושבים שביקשו להיות מעורבים. לבקשתם, ניתנו הצעות מחיר למתקנים נוספים לגילאים 0- 3, כמו כן, ביקשו לצבוע את המתקנים בשלב 0.
החלטה: יש לאשר את התוכנית לביצוע לאחר קבלת הנחה נוספת מהספק ל300-305 אלף ₪. התקציב לפרויקט מתב''ר 209 אלף ₪ והשאר מתקציב השוטף 2020.
3. ועדת תרבות – תקציב – לא נידון
4. תמרור – רחוב הזית חד סיטרי, עם חנייה בצד אחד. רחוב הקשת כפי שהוחלט לשנות את כיוון חד סיטרי – יש צורך לשנות באופן פיזי את הכניסות ולא רק בתמרור. יש לבדוק עם יועצת התנועה לגבי המדרכה המונמכת. התוכנית תוגש לועדת תנועה הקרובה.
5. מועדון חברים – בימים הקרובים, תתבצע עבודת אינסטלציה, חיבור למים וחיבור לניקוז – עלות של 3000 ₪ + מעמ.
6. פרויקט לדים – הפרויקט לא מתקדם. תחילה בעיות עם הספק אחכ מצב הקורונה בעולם. החלטה: יש להוציא לאושרת מכתב על האכזבה בהתנהלות ועל ההפסד הכספי, ואופציה יציאה מהפרויקט והליכה באופן עצמאי.
7. פינוי גזם – לאחר שנה של שינוי בתדירות פינוי הגזם ושינוי בריסוק, מצ''ב סיכום הוצאות 2018 – 2019.
החלטה: יתווסף יום פינוי גזם. בשבוע הראשון לכל חודש, יהיה פינוי פסולת גושית בלבד, בשבועות האחרים פינוי גזם בלבד. הכמות תוגבל. ניתן להוציא פסולת ואו גזם בכמות של 3 באלות או בגודל של 3 מטרים וגובה מטר וחצי. פינוי חריג לא יבוצע, ללא תיאום מראש ויהיה בעלות בהתאם לעלות הפינוי של הועד.
8. שיפוץ בית הספר – לשם יציאה למכרז על הועד המקומי לקבוע ועדת מכרזים, מורשי חתימה וגזבר. החלטות:
א. מאשררים את החלטת הועד מתאריך 27/11/18, הועד המקומי יחוייב בהתחייבויות, בהסכמים ובמסמכים בעלי ערך כספי, לרבות מול בנקים, ע''י חתימתם של שניים משלושת מורשי החתימה המפורטים (לפי סכום ההתחייבות):
ישראל אברמסון ת.ז מס' 44325850
משה גרינפלד ת.ז. מס'  003848843
עד לסכום של 5000 ₪ - אפרת ציר כהן, מס' תז. 022975585.
ב. ועדת מכרזים – אריאלה, עומר ועמי.
ג. ועדת התקשרויות – אלדד, אריאלה ואפרת
ד. גזבר – משה גרינפלד, נבחר פה אחד להיות גזבר הועד ומ''מ אפרת ציר כהן.
9. בישיבה קודמת עלה נושא שיפוץ מועדון התרבות וכן התקנת לוחות סולריים על מבני ציבור. עמי פנה למספר חברות. מדובר בהוצאה של 100-150 אלף שח. הוצאה תחזיר את עצמה תוך 5-7 שנים לאחר מכן הכנסה של כ 18 אלף שח. ממתין להצעות מחיר. צריך לבדוק האם הועד המקומי יכול לבצע את זה על מבנים שלא בבעלותנו אלא רק באחזקתנו. יש לבדוק זאת עם צפי פלד.
קיימת אופציה נוספת להיכנס לפרויקט כשותפים עם החברה המבצעת ואז לא משקיעים ומקבלים הכנסה של כ 25%.
תיקון ליקויי מועדון – יישלח איש מקצוע לקבלת הצעת מחיר.
10. שונות/מבנה הדואר – כחלק מתבר 2020 – הועלה נושא הדואר. לאחר חווד הקונסטרוקטור שהציע לשפץ את המבנה, יש לקבל הצעות מחיר לפי כתב כמויות מסודר. יש לפנות לאגודה, גן חיים ושדה ורבורג לקבלת סיוע בשיפוץ.