זק ישראל

לזכרם • כניסות

1903 – 1988
בן רוזלה וחמן
ישראל נולד בצ'רנוביץ שברוסיה, בבית דתי, אביו היה רב ושוחט. בשנת 1926 עלה לארץ-ישראל וגר אצל קרובים בתל-אביב ואחר כך הצטרף ל''הכשרה'' בפתח-תקווה, שם עבד קשה מאוד בכל סוגי העבודות. בימים עבדו קשה ובלילות היו רוקדים ושרים.
את פנינה הכיר בארגון ''ההכשרה'' הם התחתנו ובשנת 1933 עלו להתיישבות בצופית. ישראל התנדב לנוטרים, בלילות עסקו בשמירה מפני פולשים ערבים שבאו מהסביבה. ובימים עבדו בחקלאות.
בתקופה הראשונה המשק הקטן לא הספיק לקיים משפחה ולכן ישראל עבד בעבודות חוץ ופנינה החזיקה את המשק וגם טיפלה בילדים שנולדו במשך השנים שושנה, עמירם ואיתן ז''ל.
במהלך השנים המשק התפתח והכיל רפת, לול, פרדס וגן ירק וישראל שמח שילדיו המשיכו את דרכו והיו לחקלאים.
ישראל היה פעיל בחי המושב ומוסדותיו, הבית היה בית פתוח לביקורים של בני משפחה, קרובים וחברים.
ישראל ניפטר בשיבה טובה בגיל 85.
נזכור אותו לעד.

eN9