2016 מיזם חנוכיה בכניסה למושב

חגים • כניסות

החנוכיה מוקמה בכניסה למושב בשדרות ראובן על ידי בניה מצוה באותה שנה

hrr