פרוטוקול ישיבה 6-9-2020

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 6/9/2020
משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, עומר היימן, אריאלה ולד, עודד
נפתלי, עמי לזר, אלדד אלרון הגיע באיחור.
אורחים: אלון שמיר, אפרת בק, חמוטל אבן ועמית מורשטיין.
.
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
על סדר היום:
1. מתחם הבאר – הצעות לתפעול, נעילה
2. נוער – הפעלת מועדון הפנאי במבנה בית הספר
3. מועדון חברים – עדכון ובקשת הגדלת תקציב
4. שיפוץ בית ספר – עדכון
5. גן שעשועים – עדכון הזמנת גדר.
6. דואר – עדכון
7. גן הדר – בקשה לסייעת שנייה
8. מס''ב עדכון מורשים.
9. שונות
על סדר היום:
1. מתחם הבאר – לאחרונה נוער צופית מגיע למקום ויש במתחם צעירים מהאזור שלא
מאפשרים להם להיות במקום.
הצעירים מטפסים על הדלת ופותחים את השער. אפרת בק מבקשת לבחון הפעלה
שונה של המקום.
החלטה: יש להגביה את הגדר עם קונצרטינה. ייתכן ובהמשך תהיה חלוקה לימים –
שכבות גיל. עומר היימן הציעה שאם יש בעיה דומה בעתיד, ניתן להתקשר אליו
לסיוע.
2. הפעלת מועדון הפנאי – תתקיים פגישה עם הנוער וחברי ועד ללמוד על הצרכים
ולבנות יחד תכנית הפעלה.
3. מועדון חברים – פרויקט קהילתי מדהים כ 40 תושבים בונים, מנסרים, שוברים
וצובעים. יש התגייסות מקסימה ושילוב של צעירים ונוער.
עד כה תקציב עמד על 20 אלף, אך מאחר ותשתית החשמל היתה לקויה בחסר
ורצפת המקום היתה זקוקה לשיפוץ – היו הוצאות נוספות והגענו לניצול של התקציב.
להערכת מובילי הפרויקט יש צורך ב 15 אלף נוספים, לביצוע פרגולה, ריהוט, ציוד
קירור, גופי תאורה ועוד.
החלטה: אושרה תוספת. תקציב הפרויקט יעמוד על 35 אלף שח.
4. שיפוץ בית הספר – עד כה התנהלות והעבודה של הקבלן מפתיעים לטובה, בעיות
שנתקלנו עם בית מיתר נפתרו. הוחלט במקום, להגדיל את חדר הישיבות תוך ביטול
חדר למנהלת חשבונות שמגיע ל 4 שעות שבועיות. תוספת שלא ידענו עליה – שינוי
תשתית המים שנכנסת למבנה עקב דרישות כיבוי אש. עלות של כ 25 אלף שח.
5. גן שעשועים – לאחר בחירת ספק להקמת הגדר, העבודה תבוצע לפני ראש השנה.
אחת המשתתפות, מבקשת לציין שהגדר אינה מתאימה לגן שעשועים.
הסיבה להקמת הגדר הוסברה כמו גם הניסיונות הקודמים לשמור על שקט במקום,
מהתקהלויות של נוער במקום בשעות הערב, לטובת השכנים. אחד השכנים, הדגיש
את הסבל שנגרם לשכנים , מהתקהלויות במקום.
6. דואר – לאחר פרישתה של אורה, נבחרה עובדת מסניף ברעננה שתחל את עבודתה
באמצע חודש ספטמבר.
7. גן הדר – בדומה לשנים קודמות פנה הועד המקומי יחד עם ועד הורי הגן בבקשה
למימון חלקי של סייעת שנייה בגן הדר. גם השנה, בגן 35 ילדים בכל הגילאים. לפני
מספר ימים, התקבל מכתב מראשת אגף החינוך שמודיע שלא ניתן השנה לממן
סייעת שנייה. מבקשים פגישה בנושא להבין מדוע ולשנות את ההחלטה.
החלטה: תעשה פנייה לקביעת פגישה עם ראשת המועצה, לאחר שבפגישה עם
הועד המקומי, הדגישה שדלת לשכתה פתוחה בפני הועדים ותושבים.
8. מסב – לאחר תקלה שהיתה עם חברת מסב אנו מבקשים לבצע עדכון מורשים.
החלטה: ישראל אברמסון, משה גרינפלד ואפרת ציר כהן – יהיו מורשים להעלאת
והעברת קבצים במערכת מסב לתשלומים לספקים ומשכורות.
9. שונות – עמית מבקש לעדכן, שלאחרונה הגיעו פורצים משער הבאר, פרצו לבית
דרך חלון לא נעול ו 2 זוגות אופניים נגנבו, לאחר מכן נכנסו למשק שכן ונגנב ציוד
נוסף.
תרבות – אפרת בק מבקשת אישור על הוצאה של 700 ₪ לטובת מגנטים עם ברכה
מהועד המקומי ופעילות לראש השנה לילדים. החלטה: אושר.