אפרים אורי

לזכרם • כניסות

בן פרידה ושלמה 

אפרים נולד בשנת 1926 במחניים , ראשית חינוכו בבית הספר העממי בישוב. מלא מרץ ונעורים ותעלוליו נודעו ברבים והיו למשל.

בשנת 1933 והוא בן 7 עבר אפרים לצופית עם משפחתו שהיו ממייסדי המושב . כאן ממשיך את לימודיו בבית הספר ומסיים כבוגר מחזור א' של בית הספר היסודי במקום.

בגיל צעיר הצטרף להכשרה מגויסת של ה''שומר הצעיר'' ואת הכשרתו קיבל בקיבוצים חפצי-בה, משמר העמק ותל עמל. לבסוף יצאו בני הכשרה זו ואפרים בתוכם, להתנחלות  וייסדו את קיבוץ נירים, שתחילתו בראשון-לציון והמשכו בנגב. שם כיהן כ''מוכתר'' הקיבוץ.

השובב התבגר ומרצו הרב הופנה לאפיקי בניין וחברה, היה חקלאי אולם משנדרש להגן ידע לקיים גם שליחות זו ויחד עם חבריו הדף את הסתערויות האויב על קיבוצו.  ב- ו' באייר תשל''ח   בהגנה על נירים נהרג כשהוא בעמדה קדמית. והוא בן 22. בו ביום נקבר בקיבוצו נירים. 

                                                        יהי זכרו ברוך.

trp