אורי פרידה

לזכרם • כניסות

בת רחל ואפרים.
חברת מושב מחניים, מושב חיטים ומפתח תקוה למושב צופית.
קיימה את צו האלוקים ''בזיעת אפך תאכל לחם''. גידלה משק לתפארת שבנה אפרים ז''ל עמל ועובד ובונה את המשק לתפארת.
אהבה את הריקוד, השירה והזמר שפרצו מפיה בחדווה ובשמחה בעבודתה במשק בפרדס.
חייה של אימי לא היו סוגים בשושנים. ב 15.5.1948 שכלה את בנה אפריים אורי ז''ל ומאז חייה מאזכרה להזכרה, בכי, ייסורים ויגון.
זעקתה בעלותה לאנדרטת קבר האחים הרקיעה שחקים.
תהי נשמת צרורה בצרור החיים.
כתב, בנה מנחם אורי

kD5