פרוטוקול מספר 4 מיום 9.2.2014

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 4 מתאריך 9/2/14
משתתפים: ישראל אברמסון, אורי יפה, ירון בר, אלדד אלרון, אורי שמיר, מירי שטרן-דרור.
נעדר: משה גרינפלד.
מוזמנים: נציגי הנוער, סיגל רשף, מרתה יפה וירון גלילי.
נציגת המליאה: אילונה זק
רשמה: אפרת ציר כהן


על סדר היום:

1. נוער
2. תשלום שכירות חוגים
3. שינויים ברחובות שיכון בנים – לא היה על סדר היום
4. נושאים משותפים אגודה – מקומי
5. שילוט במושב.
6. ועדת תרבות-עדכון פעילויות ותקציב.
7. בעיית מדרכה חסומה ברחוב השדרה – פחים+רכבים.
8. ועדת בטחון
9. מועדון פנאי
10. שונות

דיון והחלטות:

1. מדי שנה, פעילות הנוער מתקיימת חצי שנה בגן חיים וחצי שנה בצופית. במחצית הראשונה, השנה, הפעילות התקיימה בגן חיים. צוות ההדרכה יחד עם המד''ב פנו לועדת נוער בבקשה להישאר בגן חיים מאחר ובצופית אין מבנה אחד בו ניתן לקיים את הפעילות לכל השכבות. הנ''ל נפגשו עם ועדת נוער וביקשו גם להגיע לישיבת ועד מקומי.
אגם אלוף, ישי מריאנו ורז ברכה – נציגי המדריכים, הציגו את חשיבות השארת הפעילות בגן חיים. מבנה אחד נותן תחושה של ביחד, תחושה שאתה לא לבד. במקרים שצריך סיוע ממדריכים או צוות נוסף, הוא נמצא במקום. כל הציוד נמצא קרוב. מעל הכל יש אווירה של קן. אווירה של פעילות יחד ולא כל קבוצה נמצאת במקום אחר במושב. סיגל רשף הוסיפה, שכדאי ללכת לראות פעילות במקום באחד מימי שלישי. לראות את האווירה שם.
אורי שמיר, יו''ר ועדת נוער, דיווח שנפגש כבר עם הנוער. אכן מבין ללב המדריכים. מדריכים משקיעים ומקסימים. יחד עם זאת יש לקחת בחשבון שכל שנה יש מעבר בין המושבים, ונושא המבנה אינו חדש. עד שלא ייבנה מבנה לנוער צריכים למצוא פתרונות במבנים שקיימים במושב. כמו כן, יש לקחת בחשבון ש 80% מהחניכים הם מצופית. יש להתחשב גם בנתון זה. מבקש לקבל החלטה להעביר את הפעילות לצופית, כפי שהיה נהוג עד היום. אורי יפה מבקש שקודם יודיעו על כך לנוער.
החלטה: הועד המקומי מייפה את כוחו של אורי שמיר בכל החלטה בנושא המעבר.
2. מרתה יפה ביקשה להגיע לישיבת הועד בנושא חוג ריקודי עם. לדבריה, הועד המקומי לא מביא פעילויות למבוגרים. מלבד חוג הזמר וחוג ההתעמלות למבוגרות אין פעילויות מיוחדות לקהל המבוגר במושב. לאחרונה, התחיל לפעול במושב חוג ריקודי עם.קבוצה מאד קונה. חלק מקהל היעד הינו מבוגרים. לאחרונה התבקשה המפעילה להעביר תשלום עבור השכירות. לדברי מרתה, אם היא תצטרך לשלם היא תפסיק את החוג.
דיון: היום במושב פועל חוג התעמלות מבוגרות במימון הועד המקומי וחוג הזמר ממומן ברובו ע''י הועד המקומי. בחוג ההתעמלות משתתפות רק תושבות צופית ובחוג הזמר מחצית לפחות הם תושבי כפר סבא. למעשה הועד מממן חוג שבו יש תושבים לא של המושב.  
כל מפעיל חוג משלם שכירות עבור המקום בו פועל החוג. קיים מדרג של תשלום. 70 ₪ לשעה ראשונה, 90 לשעתיים ו120 לשלוש שעות ביום. בדומה לחוג ריקודי העם, מפעילת חוג הפילאטיס משלמת  70 ₪ למפגש. בשונה, בפילאטיס לא מגיעים מכפר סבא אלא רק מצופית. בחוג ריקודי העם יש גם תושבי הסביבה.
יש לגבות דמי שימוש גם ממפעילת חוג הריקודים – לא ניתן לעשות איפה ואיפה. גם בחוג הפילאטיס, יש מספר מועט של משתתפות – שייתכן ולא כדאי למפעילה להמשיך לקיימו.
החלטה: יש לגבות ממפעילת חוג ריקודי עם 50 ₪ לשעה ובהתאם גם להפחית למפעילת החוג לפילאטיס.
3. שינויים ברחובות שיכון בנים. ירון גלילי ביקש לעלות את הנושא. לדבריו מה שנעשה ברחוב הדקל, מסוכן ואינו הגיוני. אף אחד לא הודיע על כך לתושבים, יום אחד בבוקר קמו וראו את העבודות מחוץ לביתם. מבקש להפסיק את העבודות באופן מיידי.
ישראל דיווח על פגישות שהתקיימו בנושא. תתקיים פגישה עם מהנדסת התנועה לבחון מה ניתן לעשות.
החלטה: הועד יפנה לועד האגודה בבקשה להפסיק את העבודות באופן מיידי, על מנת לבדוק את בטיחות השינויים.
4. נושאים משותפים אגודה – ועד מקומי. תקבע פגישה משותפת. הנושאים שיועלו:
1. פינוי גזם וניילונים – מהשטחים החקלאיים.
2. מים – לבקש מחיר עלות – מחיר חקלאי עבור השקייה ציבורית.
3. מה מתכוונת האגודה לעשות עם הגזם ליד שער הבאר וליד שער מזרחי (הר הגזם שנמצא צפונית למשק של דנציגר – מהווה מפגע עוד שבוע שבועיים נחשים וכד'.)
4. שקיפות מפעל המים מול התושבים – פרסום דו''חות מים ומז''חים.
5. תחזוקת מבנים של האגודה כדוגמת בית העם, מבנה הדואר.
6. ספר חגיגות ה 80.
7. איתור שטח בור לבריכת חורף.
8. ניקיון תעלות בצד החקלאי – לאורך רחוב האילנות – כיום יש שם עשבייה גבוהה.
9. שער חשמלי  במעבר החקלאי מול גן שעשועים.
10. עדכון מעבר בין חלקות.


5. שילוט במושב: ירון הציג בפני חברי הועד את האפשרויות.
החלטה: יש לשמור על סגנון אחיד. יוצב שילוט הכוונה מרכזי בכניסה למושב (ייתכן וגם במקום נוסף במרכז המושב), בעלי עסק אשר יהיו מעוניינים להופיע בשלט ישלמו  על החלק שלהם. 
בבית העסק עצמו ניתן יהיה לתלות בכניסה בלבד, לא על  הגדר או חומה ולא על הגג.
יש לפנות, שוב במכתב, לטל הדס, שיוריד את השלטים באופן מיידי, ולא, החצרן יוריד. בהמשך כשנחליט על עיצוב שלט הכוונה נפנה אליו אם יהיה מעוניין בפרסום.
6. ועדת  תרבות: הוכנה תשתית אירועים ותקציב. גויסו מתנדבים לרוב האירועים. מירי מבקשת סיוע בלקיחת אחריות על חלק מהאירועים. החלטה: אלדד ואורי שמיר יהיו אחראיים על טקסי יום הזיכרון ושבועות.
סקר תושבים – יבוצע ע''י נער/ה, שתתקשר לכל התושבים וזאת על מנת לבנות מאגר עדכני של כל התושבים במושב.
7. יועלה בישיבה הבאה
8. ועדת ביטחון:  הצעת ועדת ביטחון היא לשנות את השמירה בלילה. השומר יסגור את השער לכשעתיים שלוש ויבצע סיורים במושב. תושב שיבקש להיכנס או לצאת מהמושב בשעות אלה, יתקשר לשומר והשומר יוכל לפתוח לו באמצעות שלט (טלפון). צריך עדיין לבדוק עם חברת השמירה, האם זה אפשרי ועלות. לאחר הבדיקה, מבקש לעשות ניסיון לחודש.
שער חקלאי מול גן שעשועים – רכבים רבים נוסעים דרך שער זה לכיוון בית ברל. מבקשים לקבל החלטה לסגור את השער, למנוע ציר תנועה נוסף מהמושב. הנושא יועלה בישיבה המשותפת עם האגודה.
9. יועלה בישיבה הבאה.
10. התקבלה בקשה מגיורא פוטרמן להצבת עמודים בכניסה לביתו כדי למנוע חנייה על המדרכה סמוך לכניסה.
החלטה: יוצבו 3 -4 עמודים בתיאום מראש.