ישיבה מספר 3 מרץ 2019

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי, 5/3/19
משתתפים: ישראל אברמסון, אלדד אלרון, עודד נפתלי, משה גרינפלד, עמי לזר.
נעדרו: גיל ורדי, עומר היימן
אורחים: אופיר לזר ואורן גליקמן
הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.


על סדר היום:
1. בחירת זוכה – הצעות מחיר לייעוץ תנועה ותמרור במושב.
2. שער מזרחי – שעות פתיחה
3. עדכון בנושא בית ספר צופית
4. שונות

דיון והחלטה:
• אופיר ואורן הגיעו לישיבה, כתושבים והורים לילדים שלומדים בבית הספר האנתרופוסופי)  ,לנושא התנועה והחנייה ברחוב הזית. מודעים לבעייתיות שנוצרה ברחוב הזית. ממליצים להפוך את הרחובות הסמוכים לחד סיטרי, ליצור מעין מעגל תנועה מסביב לבית הספר. כמו כן, הם מבקשים לחלק את פיזור הילדים במקומות שונים במושב.
כיתות א' יורדן ברחוב השדרה במסגרת ''נשק וסע'' וכך לא ייצרו עומס במקום ולא יתפסו מקומית חנייה.
כיתות ב' יורדן בכיכר שיכון בנים וילכו ברגל משם.
כיתות ג- ד ירדו בגן המייסדים ומשם ילכו לבית הספר.
ילדי הגן שמחויב ללוותם באופן אישי, הוריהם יחנו כחוק וילוו את הילדים.
נמסר לאופיר ואורן שבימים אלה, הועד המקומי מתקשר עם יועצת תנועה לשם הסדרת כל נושא התנועה במושב ונושא זה יועלה במסגרת זו.
1. בחירת זוכה – ייעוץ תנועה. הוגשו 6 הצעות מחיר בסיועו של מתכנן האגודה מר עוזי אפרתי. ההצעות נעות בין 15,000 ₪ לבין 131,000 ₪ (המחירים לא כוללים מע''מ). ההצעות מתייחסות לאותו נפח עבודה.
החלטה: הצעתה של יועצת התנועה, אירית יוגב, על סך של 17,000 ₪ +מע''מ, נבחרה. יש לבקש ממנה פירוט של מושבים וערים שעבדה איתם בעבר ולקבוע עמה פגישה לשם הנעת התהליך.
2. השער המזרחי עובד שעות רבות. יש שעות שרק מתחיל להיסגר וכבר נפתח שוב. לשם הורדת העומס על המנוע כדאי לפתוח אותו בשעות מסוימות שבהן במילא עוברים רכבים רבים. ההמלצה תועבר לעמית מורשטיין לשם קבלת חווד מקצועית בנושא.
בין השעות 07:30 – 08:30 – פתוח לרווחה
בין השעות 15:30 – 16:30 – פתוחה לרווחה
יש לבדוק אם כדאי לסגור באופן הרמטי בשעות כלשהן.
3. בישיבת יושבי ראש, התקבל עדכון, שמשנה הבאה ייפתח בית ספר דמוקרטי בבית ברל. בתכנית, להעביר גם את בית מיתר למתחם עמיאסף הישן. במקום בית מיתר, להעביר את בית אקשטיין למבנה בצופית.
4. שונות – יש להזמין שלט למתחם הבריכה ''אסורה הכנסת משקאות אלכוהוליים למתחם''

ישראל אברמסון , יו''ר