פומרנץ יהושע

לזכרם • כניסות

נפטר ביום ה' אדר ב' תשמ''ט - 12.3.1989

יהושע בן מאיר יצחק

איש צנוע וענו. אוהב אדם ואוהב ישראל .
בין מייסדי צופית


bev