אהרוני אברהם

לזכרם • כניסות

בן בילה וישראל אהרונשיין
אברהם נולד ב- 1882 להוריו, בילה וישראל אהרונשיין בסלונים שבפולין.
בהתבגרו - התאהב אברהם בחיה, בת משפחת גרביצקי, שהייתה בתה של שרה, חברתה הטובה ביותר של אמו, והם נישאו. הם גרו אצל הוריה של חיה, בורשה, שם נולד בנם אהרון.
ב- 1924 החליטה משפחת גרביצקי לעלות ארצה, ועמם עלו גם אברהם, חיה ואהרון.
בארץ לא נמצאה לאברהם עבודה והוא קיבל את הזמנתם של שני אחיו, שגרו בארה''ב, ונסע לשם. הוא עבד שם במפעל גדול לבורסקאות ואת משכורתו שלח ארצה לקיים את אשתו, בנו וגם את הורי אשתו.
כשסיים אהרון את לימודי הגימנסיה ''הרצליה'' - ניסו הוא ואמו להצטרף אל אברהם בארה''ב אך אהרון התגעגע לחבריו בארץ ושניהם חזרו ארצה.
באותה תקופה הצטרף אברהם למפעל של יכין-חק''ל, שארגנו מושבים שיתופיים בארץ, בשם ''חירות אמריקה''. חירות אמריקה ב' - קראו לעצמם בית חרות'', חרות אמריקה ג' בוטל, מחוסר מתיישבים ואילו ''חירות אמריקה א''', ליד צופית, אמור היה לאכלס 20 משפחות. מכיוון שהגיעו רק 4 - הן הצטרפו למושב צופית.
אהרון בנה בית למשפחה בצופית והתיישב בו עם אמו ב- 1935.
עם צאתו של אברהם לפנסיה, לאחר מלחמת השחרור, הוא הגיע ארצה ומאז ועד יום מותו היה חבר במושב צופית,

mHm