פרוטוקול ישיבה מס' 54: 6/6/18

פרוטוקולים • כניסות

משתתפים:, ישראל אברמסון , אלדד אלרון, עינת פרנץ, עומר היימן, משה גרינפלד ועודד נפתלי


הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. הצגת מועמד לראשות המועצה
2. צהרונים במושב
3. מתנות למתגייסים
4. אולם ספורט
5. שונות

דיון והחלטה:
1. דרור רופא, חבר אגודת חגור, מועמד לראשות המועצה, ביקש להגיע לישיבת הועד ולהציג את משנתו.
2. צהרונים במושב – בשנה האחרונה, עקב שינויים שהוכנסו ע''י שר האוצר ושר החינוך, אנו מקבלים עדכונים בנושא חוקים ותקנות אשר חלים על כל המגזר הציבורי. מאחר ובמושב מתנהל צהרון בגן מועצה, אנו מחויבים לפעול על פי כל החוקים והתקנות. כמו כן, צהרון פרטי שפועל במבנה של הועד המקומי, מחויב גם הוא לכל התנאים הנ''ל. הנושאים הקריטיים ביותר הם נושא ההזנה בצהרונים (לאחרונה היתה הרעלת מזון באחד מישובי המועצה וברגע שמדובר בצהרון שפועל במבנה של המועצה, ההתחייבות והאחריות היא למעשה של הועד המקומי) ונושא הפיקוח על המחיר.
החלטה: יש לזמן את בעלות הצהרונים, לפגישה,  ולהסביר להן, מה נדרש מהן. בהתאם לכך, יקבלו החלטה לגבי שנת הלימודים הבאה.
3. השנה יש 16 מתגייסים. בדומה לשנה שעבר, הועד המקומי ירכוש מתנות לכל מתגייס – מגבת עם סמל המושב + מטען נייד.
4. אולם ספורט – התקבלה בקשה ממפעיל חיצוני, לשכור את אולם הספורט ולהפוך אותו למרכז ספורט. הרעיון שמרכז הספורט ינוהל ע''י חיצוני ותפעל בו גם קליניקת פיזיותרפיה וחוגי ספורט חיצוניים.
מאחר ובשנה הבאה,  מספר חוגים שפעלו בבית העם, יועברו לאולם הספורט – לא ניתן להעביר את אולם הספורט למפעיל חיצוני והוא יושאר בתפעול של הועד המקומי. בשנה הבאה, חוג הקפוארה והג'ודו יפעלו במקום בנוסף לחוג התעמלות ותנועת הנוער. לאור ריבוי בפעילויות במקום ולאחר שנגרם נזק למתקן הקולר במתחם הנוער, יירכש מתקן חדש שיוצב בכניסה לאולם הספורט לרווחת המשתמשים. כמו כן, המחסנים יינעלו לשימוש מפעילי החוגים.
5. שונות
• לישיבה הגיעו הדס ועמיר שרייבמן, זוכי אחד המגרשים בשיכון בנים. הם מבקשים לקבל אישור לשינוי ערוגת הגינון הסמוכה למגרשם, לשם שינוי מיקום חניות הרכבים שלהם. החלטה: הועד המקומי מאשר הקטנת ערוגת הגינון הסמוכה למגרשם בכחצי מטר. הביצוע יהיה על חשבון הבעלים ובתיאום מזכירות המושב.
• זכויות חתימה – לשם חתימה והצטרפות לפרויקט החלפת תאורת הרחובות לתאורת לדים, יש צורך בחתימת מורשי החתימה על מסמך מחייב. מורשי החתימה הינם ישראל אברמסון, יו''ר ומשה גרינפלד חבר הועד .
החלטה: חברי הועד המקומי מאשררים החלטה קודמת, יו''ר הועד ישראל אברמסון וחבר הועד משה גרינפלד, הינם בעלי זכות חתימה אשר מחייבים את הועד המקומי בכל דבר ועניין. חתימתם תאושר ע''י עו''ד עמיר סגל.
• חופשת הקיץ מתקרבת וקיים חשש למעשי ונדליזם בגן השעשועים. התקבלו שתי הצעות מחיר למצלמות. ההצעות מתייחסות למצלמות נטענות (סולריות), מאחר ובגן שעשועים, אין חשמל. עודד נפתלי לקח על עצמו לבדוק את ההצעות.