2022 שבועות בשדה

חגים • כניסות

הפיננג שבועות התקיים השנה בשדה 
השתתפו בו עוללים, ילדים, נשים וזקנים 
ויגאל שרגיאן הנציח את האירוע 
למשמרת ולהנאת כולם

f91055dPItpqcXAtsFhPNaHvbBGW0ekAbRBk8fqTSamAi31zRzmGxE8QafG6tTVzdcDnGBFk