פרוטוקול מנובמבר 2019

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 5/11/19
משתתפים: ישראל אברמסון, גיל ורדי, משה גרינפלד, עמי לזר, עודד נפתלי, עומר היימן אלדד אלרון.
אורח: שרון פרבר

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.


על סדר היום:


1. מרכז מיחזור
2. תכנית תמרור
3. תביעת הפרת זכוויות יוצרים
4. דיווח ניצול תקציב
5. שונות

דיון והחלטות:
1. מרכז המיחזור - נושא מרכז המיחזור עלה לדיון בפורום המושב. המצב נכון להיום, החצרן מנקה ומסדר את המקום, 4 פעמים בשבוע.  המקום מאד פעיל ואנשים לא מקפידים על סדר וניקיון על אף ההודעות שמתפרסמות בפורום והשילוט במקום.
החלטה: א. יש לחדש מדבקות על המיכלים.
   ב. תוספת מיכל 1100 ליטר לפסולת ביתית
   ג. לחדש מצעים, היכן שיש בורות.
   ד. מדי יום ראשון, החצרן יפנה את כל מיכל הקרטונים מהפסולת שלא
      פונתה עי הקבלן, למיכל ה 1100.
  ה. לבדוק מיכל קרטונים לסופר דורון.
   ו. לחתום על הסכם תגבור בחודשי החגים עם קבלן נוסף
2. תכנית תמרור -הערות לתכנית שנשלחה ע''י יועצת התנועה במייל:
א. לבדוק היתכנות חד סיטרי גם ברחוב הדר שיהווה מעין מעגל נסיעה עם רחוב הזית.
ב. הצבת תמרור איסור חניית רכבים למכירה ברחוב הזית ורחוב השדרה מול מועדון התרבות. – לבדוק את חוק עזר (רוכלות).
ג. לבדוק העמדת מחסום בסוף רחוב השדרה בכניסה לרחובות הקטנים, בהם אין מפרצי חנייה לאורחים. לבדוק הצבת תמרור ''חנייה לתושבי הרחוב בלבד'' – חוק עזר עירוני.
ד. קביעת פגישה עם יועצת התנועה להסברים.
ה. יש לפרסם לתושבים, על שינויי התנועה והתמרור הצפויים.
ו. בגלל עומס התנועה בבקרים, יש לפנות למועצה בבקשה להגביל את אפשרות הפנייה למושב מכיוון צפון דרום, ברמזור בכניסה למושב, בשעות הבוקר. לדוגמא: אסורה הפנייה שמאלה בין השעות 07:00 – 09:00.
3. תביעת צרלטון – בהמשך לדיונים במיילים ווטספאפ, אושרה הצעת הפשרה: תשלום ל חברת צרלטון בסך של 25,000 ₪ + מע''מ. שכ''ט עורכת הדין: 6400 ₪.
4. ניצול תקציב – לאחר ששנת תקציב 2018 הסתיימה עם גירעון, התחייבנו בפני רוא''ת החשבון, לשמור על התקציב השנה בעודף. נכון להיום קיים עודף תקציבי שיישמר עד סוף השנה – לא צפויות הוצאות מיוחדות. מצב דוח ניצול.
5. שונות –
א. מועדון חברים – בהמשך להעלאת המיזם בישיבה קודמת, נבדק מיקום חלופי,
הנשקייה, שהיום מהווה מחסן לחצרן. יש לדאוג לפינוי המקום. המקום ישופץ ויצוייד ע''י מתנדבים מהמושב. לשם התקדמות עם פתיחת המקום, יש לקבוע פגישה עם סגן ראש המועצה ואלי מנהל הרישוי.
ב. מבנה הדואר – משה היה במקום. המבנה דורש שיפוץ יסודי – קירות עם סדקים, גג דולף, רצפה מתפרקת. עלות שיפוץ כ 50-100 אלף ₪. אפרת תקבל מספר הצעות מחיר לשיפוץ – לבדיקת עלויות והיתכנות.
גיל קבע פגישה עם הנהלת הדואר, בניסיון לקבל מבנה דואר חלופי/חדש במידה והאגודה תיתן קרקע להעמיד מבנה כזה. לחילופין, יבקש סיוע בשיפוץ.
ג. עלה נושא, מעבר בטוח לתושבי המושב, לבית ברל. יש להעלות את הנושא בפני סגן ראש המועצה.
ד. התקבלו מספר הצעות מחיר לצביעת מועדון התרבות. ההצעה שנבחרה של שלמה שגר במושב, עלות של 5400 ₪.
ה. פרויקט בני מצווה – נעשתה פנייה של הורי הפרויקט להצעות לפסל סביבתי שישמש את המושב. עלה רעיון להקים לוח מודעות שיוצב באזור מועדון התרבות. במסגרת שמות ילדי הפרויקט.
ו. יש לבדוק את הטיימר לתאורת גן שעשועים.