תינוקות שנולדו בצופית 2019 - 2020

תינוקות שנולדו בצופית • כניסות

בר ליבוביץ נולד לורד ושי ב יום 18-6-2019יואב זיסר בן ללינוי זיסר נולד ב - 15-8-2019אריאל נפתלי בן לעידו וליהי נולד ביום 30-8-2019
יובל נפתלי בן לעידו וליהי נולד ביום 30-8-2019דני קרינבסקי בת גל וסיון נולדה ביום 8-9-2019אוולין בת לאנה ולו חייט נולדה ביום 27-3-2020אפק שקורי נולדה ביום 12-10-2019שובל יעקובובסקי בת לארבל ודורי 31.10.19גור עדי שחר נולד לנועם ולורי ביום 29-1-2020גפן עקירב נולדה לדפנה ותומר ביום 10.10.2019