יסודה של הקרן - התיישבות

פרק ד • כניסות

י. ריטוב (הועד הארצי של קרן היסוד) / עמ' 88

לא במקרה מיוצגת כאן קרן-היסוד, כשם שלא במקרה היא מצוייה בכל מקום של בנין ויצירה בארץ. ''מחותנת'' היא בכל מקום אשר כזה, ומרגישה היא את עצמה ''מחותנת'' גם בחג זה - חג של בנין ויצירה.
בהרבה דברים גדולים וחשובים עוסקת קרן היסוד: בעלייה, הכשרה, תעשייה, מלאכה, עבודה, שיכון, עבודה מדינית, תרבות, חינוך וכו'! ברם, יסודה של הקרן - היה, הווה ויהיה: התיישבות. היא יצירת היצירות שלנו, נזר כל פעולתנו בארץ. בכוחה, - וקודם כל בכוחה, עשינו את פעולתנו - פעולה של חינוך ציוני למען תקומת ישראל ובנין ארצו; בכוחה הגענו עד הלום. וכיום הזה, כאשר חולמים ולוחמים אנחנו על עלייה גדולה, עליית המונים, עלייתה של כל שארית פליטתנו; כאשר אנחנו דואגים לימי העלייה ולקליטתה בארץ - הרי פירושה של דאגה זו הנהו בראש וראשונה: התיישבות. מכאן - חלקה הגדל והולך של ההתיישבות בתקציב הציוני. השנה מתבטא החלק הזה בסכום של 780 אלף לא''י.
יודע אני, כי אתם מצפים להודעה מיוחדת מטעם קרן היסוד - המוסד הציוני המיישב - ע''ד התיישבות האלף. אינני מוסמך לתת הודעות כאלה. ברם, אני מקבל על עצמי את האחריות להודיע, כי קרן-היסוד הכנס תכנס לעול ביסוסה של התיישבותכם; ואני מאחל לנו, לעסקני קרן היסוד, להיות בהזדמנות שמחתכם הקרובה שותפים מלאים ביצירתכם.