דוח ועדת ביקורת לתקציב 2005-2006

פרוטוקולים • כניסות

קבצים מצורפים:

דוח ועדת ביקורת מספטמבר 2006


מתוך הדוח:
זהו הדו''ח השני, בנושא תקציב, של ועדת הביקורת אשר לצד הוועד המקומי.
כאשר אנו משווים את דו''ח מספר 2 לדו''ח מספר 1 ניתן לראות בבירור כי השינויים בדפוסי הפעולה וההתנהלות של הוועד המקומי בראשותו של עומרי פירעם
(עומרי לא התחיל את חברותו בוועד כיו''ר) תרמו לדעת וועדת הביקורת לעבודה נכונה יותר, להגברת השקיפות ולניהול תקציבי זהיר, בהתאם למקורות התקציב העומדים לרשות הוועד .

על כן אנו מוצאים לנכון להביע הערכה ותודה לחברי הוועד המקומי אשר עושים את עבודתם בהתנדבות מלאה למען כל תושבי המושב.


''....כשם שמברכים על הטובה כך מברכים על הרעה...''.
(משנה, מסכת ברכות)