אבן-פינה לבית ספר בצופית

פרק ט • כניסות

עמ' 179

התפרסם ב''דבר'' ביום 22.1.1935

המושב הצעיר במושבי השרון, צופית, חפר את היסודות והניח אבן-פינה לבנין בית ספר לילדיו. עוד לא כל חברי המושב התיישבו, כמה חברים מחכים עוד ל''תור'' שלהם לעלות על הקרקע, רבים מהצרכים הראשונים טרם סופקו - אך היסוד שלהם לבית הספר הונח.
במעמד כל חברי המושב, נשים וטף. אורחים וב''כ מוסדות ההסתדרות בכפר סבא, קיבוצים ומשקים בסביבה, הונח אתמול אחרי הצהריים אבן הפינה לבנין בית הספר בצופית. הכתובת מעל שער הכניסה למושב: ''צופית צופה לאזרחיה'' - הזעיקה עשרות פועלים מהסביבה וסתם עוברי דרך. בשם ועד המושב פתח את החגיגה הח' גרייבר, שסיפר על היצירה של המושב הצעיר. בשם מועצת פועלי כפר סבא ברך ש. אנגל ובשם קופת חולים ד''ר בורדינסקי. בשם משק ''קלמניה'' השכנה ובעליו ברך מר ראב.
בשם פועלי גן-חיים - י. קנטור. בשם קבוצי ''השומר הצעיר'' - אלפרוביץ. בתום פרשת הברכות הורידו כל המברכים כף סיד לתוך הבור, בו הונחה מגילת היסוד. לאחר שירת ''תחזקנה'' כובדו האורחים בכוס יין ובמגדנות. בערב נתקיים במושב נשף לבני המושב ולמוזמנים. נתקבלו ברכות בכתב מאת מוסדות שונים.

yaw