פרוטוקול ישיבה מס' 57: 11/11/18 – ישיבת ועד אחרונה

פרוטוקולים • כניסות

משתתפים:, ישראל אברמסון , אלדד אלרון, עינת פרנץ,  משה גרינפלד  (חברי ועד 2014)
מוזמנים: גיל ורדי, עמי לזר , גילה פייג – חברי ועד מקומי 2018.
נעדר: עומר היימן
אורחים: ניר בלומנפלד


הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
הישיבה הינה הישיבה האחרונה של הועד המקומי שנבחר בשנת 2014, הוזמנו אליה חברי הועד החדשים, לשנת 2018.

על סדר היום:
1. אלי בן גרא – הצגת מצב ההליך כנגד הותמל בנושא הקרקעות.
2. בית ברל – מפגע רעש בהשתתפות ניר בלומנפלד.
3. קביעת נוהלי ישיבות לועד החדש
4. תכניות לשנת 2019.
5. ביטחון – הצגת המלצות ועדת בטחון
6. בקשת הורי גן הדר למימון חלקי של תוספת סייעת שנייה
7. הסכם שכירות חדווה.
8. שונות

1. אלי בן גרא, יו''ר האגודה הציג את מצב ההליך המשפטי מול הותמ''ל. צופית אינה צד לעניין. מדובר ב 800 דונם באזור המזרחי והמערבי של המוביל. נכון להיום, השטחים הנ''ל רשומים בהסכמים מול המנהל, של צופית – כברי רשות בלבד. רשום במפורש ששטחים אלה ניתן לקחת בכל עת. הנהלת האגודה, הגישה תביעה כנגד המנהל, בניסיון לעצור את התהליך. בימים אלה נמצאים לפני הגשת סיכומים. פסק דין אמור להינתן בחודש אפריל 2019.
מבחינת המושב, קו ההגנה היו, תביעת זכויות היסטוריות כמו גם ליקויים חמורים בתוכנית המוצעת (בעיות תחבורה, פגיעה בריאה הירוקה וכד).
נציג המנהל, הדגיש שאם לא יהיה פתרון תחבורתי, לא ניתן יהיה להתקדם עם התוכנית.
בינתיים המנהל נוקט בסנקציות כנגד בעלי המשקים במושב, המבקשים לבצע שינויי זכויות. הוגש בגצ בנושא יחד עם מותת אדמתי.
כרגע המצב, שמנסים להגיע לפשרה עם המנהל לגבי סך השטח שיילקח.
2. בית ברל – מפגע רעש. תושב המושב, ניר בלומנפלד, ביקש להעלות את הנושא. בשנה האחרונה סובל מאד ממטרד הרעש שמגיע מאולם האירועים במקום. ב 3/11 התקיימה במקום מסיבת בריכה , לאורך כל היום. המקום מהווה מטרד רעש בלילות ובימים. היו ניסיונות להידבר עם מנהל המקום, אך עדיין המטרד ממשיך.
למקום קיים היתר לשימוש חורג לשלוש שנים, בתקופה זו, עליהם להגיש תב''ע שתסדיר את כל השטח שם ויכלול אולם סגור לקיום האירועים. כמו כן, יש למקום רישיון עסק שאמור להתחדש עוד כחודש.
החלטה: יש לדרוש הגבלות נוספות לרישיון העסק (כמו ערבויות כספיות), לקיים פגישה דחופה בנואש עם ראשת המועצה וסגנה, ישראל יעלה את נושא הכשרות של המקום בפני רב המועצה.
3. לשם הסדר ולשם קיום ישיבות באופן רציף, יש לקבוע מועדים לחצי שנה הקרובה. ישיבה הבאה ב 4/12/18, אפרת תשלח זימונים לחצי השנה הקרובה. ימי שלישי הראשון בחודש.
4. תכניות לשנת 2019: שיפוץ בית ספר לטובת הנוער (אומדן של כ 2.2 מיליון שח). כינוס ועדת תמרור לשם שינוי והסדרת התמרור במושב (עלות יועצת תנועה 17,500 ₪),החלפת תאורת רחוב לתאורת לדים, שיפוץ גני שעשועים והוספת מתקנים.
5. ביטחון – להלן המלצות ועדת ביטחון:
א. מצ''ב הגדרת תפקידו של הרב''ש . החלטה: יש לפרסם לתושבים את הגדרות התפקיד בתוספת  – הגעה למתחם הבאר במידה ובמקום יש פעילות חשודה. יש לבדוק אם פוליסת הביטוח מכסה אזור זה.
ב. הוספת שעות של סיור במושב. חברי הועדה ממליצים שהמאבטח בכניסה, החל משעה 0100 יבצע סיורים במושב ועד לשעה 05:00. התקבלו 4 הצעות מחיר.
בן בטחון :20,935 ₪
שקד אבטחה – 21,235 ₪.
מודיעין אזרחי – 22,651 ₪
נץ אבטחה – 27,648 ₪.
מדובר בתוספת של כ 5000 ₪ לחודש – 60,000 ₪ לשנה.
שנת 2018 לפי הביצוע, נכון לעכשיו הסעיף מאוזן, אך בחודש האחרון היו מספר תיקונים משמעותיים בשער המזרחי, אשר יביאו לחריגה של כ 15,000 ₪ (צפי בלבד).
החלטה לתוספת סייר – תגרור הפחתת סכום זה מסעיפי תקציב אחרים.
החלטה:
לאור חוסר שביעות רצון מחברת בן בטחון על אף שיחות שקוימו עם הנהלת החברה, יש להודיע למנכל החברה על הפסקת ההתקשרות עמם החל מחודש ינואר 2019. חברת גיל שקד אבטחה שנתנה הצעה דומה לבן בטחון (200 ₪ הפרש), תתחיל את עבודתה במושב החל מינואר 2019, לאחר שתתקיים פגישה בין נציגות ועדת בטחון, רב''ש וגיל שקד, לסיכום נהלי עבודה וחתימה על הסכם.
החלטה בנושא הוספת סייר, תידחה לדיון על תקציב 2019. יש לבקש מנציגי ועדת ביטחון לבדוק אם יש מושבים נוספים שכך מתנהלים עם השמירה בלילה.
ג. הוספת עמודי תאורה ברחוב האילנות , לכיוון צפון, לשם הארת השטחים החקלאיים, עלות משוערת של 28,500 ₪.  החלטה: חברי הועד לא מוצאים הצדקה לכך.
ד. החלפת שער מזרחי – התקבלו שתי הצעות מחיר. == ייבחן בישיבה נפרדת.
6. השתתפות בתשלום סייעת – גם השנה, ועד הורי גן הדר פנו לקבלת סיוע כספי להוספת סייעת שנייה בכל ימי השבוע.
עלות התוספת 1620 ₪ לחודש. עלות שנתית 16,200 ₪. המועצה מממנת עלות של יום אחד נוסף.
בגן 28 ילדים. ללא סיוע של הועד המקומי – כל הורה ישלם 580 ₪ לשנה. סיוע של 2000 ₪ מהוועד – כל הורה ישלם 508 ₪ לשנה. החלטה: הועד המקומי יסייע בסכום של 2000 ₪.
7. הסכם שכירות חדווה – בשנת 2018  בעלת הצהרון שילמה שכ''ד בגובה של 2000 ₪ לחודש (לאחר הפחתה מ6000 ₪ לחודש, ששולמו בשנת 2017). לאחר אכיפת חוקי הצהרונים, וחוזרי מנכל בנושא מזון בצהרונים, ביקשה הקלה בתשלום. נכון להיום יש צהרון אחד במושב. רוב ילדי המושב בצהרון זה. החלטה: על אף ההצעה להפחית ב 200 ₪ הוחלט שלא ניתן להפחית מהסכום שנקבע 2000 ₪. יש להודיע לבעלת הצהרון.
8. שונות: עלה נושא שעות קבלת קהל במזכירות הועד המקומי. החלטה: בימי שלישי לא תהיה קבלת קהל במזכירות (גם לא מענה טלפוני).